Τελ. ενημέρωση:

   15-Jul-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2011, 502-515

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο αναπνευστικό σύστημα

E.X. Φιλιππίδου,1 Α. Κουκουλιάτα2
1Α΄ Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Καβάλα
2Τμήμα Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Καβάλας, Καβάλα

Συντριπτικά στοιχεία δείχνουν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν το κλίμα του πλανήτη. Η κλιματική αλλαγή είναι σημαντική και αναδυόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία, ενώ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Οι επιπτώσεις γίνονται ήδη αισθητές και ορατές λόγω της αυξημένης συχνότητας και έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων, με αποτελέσματα που εκτείνονται από την αύξηση της θερμοκρασίας έως την άνοδο της στάθμης της θάλασσας λόγω της τήξης των πολικών παγετών. Οι μεταβολές της θερμοκρασίας συμβάλλουν σε αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα των πνευμονικών νοσημάτων. Η υπερθέρμανση του πλανήτη, σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία, επιτρέπει την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών σε γεωγραφικές περιοχές όπου δεν έπρεπε να εμφανίζονται. O επιπολασμός των αλλεργικών νοσημάτων, καθώς και η εποχικότητα και η διάρκεια των αλλεργικών διαταραχών (αλλεργική ρινίτιδα, άσθμα), έχουν αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες στο βιομηχανοποιημένο κόσμο. Η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας της κατώτερης ατμόσφαιρας αυξάνει το «κακό» όζον του φωτοχημικού νέφους, ενισχύοντας τα προβλήματα του αναπνευστικού συστήματος. Ιδιαίτεροι είναι οι κίνδυνοι λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κυρίως από τα αιωρούμενα σωματίδια και το όζον, για τις ευπαθείς ομάδες, όπως υπερήλικες, άτομα με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, νεογνά και βρέφη. Επίσης, κινδυνεύουν ιδιαίτερα άτομα που ήδη υποφέρουν από χρόνιες αναπνευστικές νόσους, όπως άσθμα, σοβαρές αλλεργίες ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

Λέξεις ευρετηρίου: Αλλεργικές νόσοι, Ατμοσφαιρική ρύπανση, Κλιματική αλλαγή και αναπνευστικά νοσήματα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής