Τελ. ενημέρωση:

   29-Nov-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011, 767-776

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ιατρο-κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της αξονικής τομογραφίας
και η εξέλιξη των πολυτομικών αξονικών τομογράφων

Α. Μορφονιός, Δ. Καϊτελίδου, Γ. Μπαλτόπουλος, Π. Μυριανθεύς
Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Διεθνείς μελέτες αποδεικνύουν ότι στην Αμερική η ακτινοβολία της αξονικής τομογραφίας προκαλεί ετησίως 3.000 θανατηφόρους καρκίνους, ενώ η αυξητική τάση στη χρήση της αγγίζει το 10% επιβαρύνοντας το κοινωνικό σύνολο. Η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας των αξονικών τομογράφων με την εισαγωγή των πολυτομικών προσφέρει νέες εφαρμογές με ασφαλή και γρήγορα συμπεράσματα και παράλληλα αυξημένα επίπεδα δόσεων ακτινοβολίας. Βασικές αρχές όπως η αιτιολόγηση των εξετάσεων, η βελτιστοποίηση των ακτινολογικών πρωτοκόλλων και η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για τον κίνδυνο και τη μέτρηση της ακτινοβολίας στοχεύουν στην προστασία της κοινωνίας από τις βλαβερές συνέπειες της ακτινοβολίας από μια τυπική εξέταση αξονικής τομογραφίας. Προβλέψεις για εγκατάσταση 88.000 νέων πολυτομικών αξονικών τομογράφων παγκόσμια κατά την προσεχή δεκαετία επιβάλλουν την εφαρμογή τέτοιων βασικών αρχών, ενώ αναγκαία θεωρείται η χρήση οικονομικών μοντέλων όπως το κόστος κύκλου ζωής (life cycle cost) ως εργαλείο λήψης απόφασης αγοράς αξονικών τομογράφων, με στόχο την οικονομική αποτίμηση σε σχέση με το υγειονομικό όφελος. Η Ελλάδα έχει υψηλό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης αγοράς της συγκεκριμένης τεχνολογίας που ανέρχεται στο 8% και ταυτόχρονα κατέχει την πρώτη θέση στις χώρες του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) με 0,32 αξονικές τομογραφίες ανά άτομο, όταν στην Αμερική η αντιστοιχία ανέρχεται σε 0,18 ανά άτομο και στην Αγγλία είναι 0,03 ανά άτομο. Υπό το πρίσμα αυτό, η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου με στόχο τη μείωση της χρήσης και των επιπέδων δόσεων της αξονικής τομογραφίας αρχίζει και γίνεται ορατή, αφού στην Καλιφόρνια από τα μέσα του 2012 ποινικοποιείται η λανθασμένη δόση ακτινοβολίας που θα λάβει ο ασθενής.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξονική τομογραφία, Διασφάλιση ποιότητας, Κόστος κύκλου ζωής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής