Τελ. ενημέρωση:

   29-Nov-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011, 809-813

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Πνευμονική ιστιοκυττάρωση Langerhans ή κεγχροειδής φυματίωση;
Παρουσίαση περίπτωσης και ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Χ. Δημητρόπουλος,1 Ι. Βαμβακάρης,2 Δ. Βάσσος,1 Γ. Χαμαλάκης,3 Χ. Γκόγκου,2 Α. Κοκκίνη,4 Ι. Ντάνος1
19η Πνευμονολογική Κλινική,
2Παθολογοανατομικό Τμήμα,
32η Θωρακοχειρουργική Κλινική,
4Κυτταρολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία», Αθήνα

Η αρχόμενη πνευμονική ιστιοκυττάρωση Langerhans (ΠΙL) μπορεί εύκολα να προσομοιάσει με κεγχροειδή φυματίωση (ΤΒ), τόσο κλινικά και ακτινολογικά, όσο και στο λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής ή στην παθολογοανατομική εξέταση. Η κεγχροειδής ΤΒ μπορεί επίσης να διαγνωστεί λανθασμένα ως ΠΙL. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία δίνει έμφαση στη δυσκολία της διαφορικής διάγνωσης μεταξύ των δύο νόσων, αλλά δεν τονίζει την πιθανότητα συνύπαρξής τους. Παρ' όλα αυτά, οι δύο αυτές παθήσεις μπορεί να συνυπάρχουν στον ίδιο ασθενή. Γι' αυτό, ακόμη και όταν η ΠΙL είναι κλινικά προφανής, θα πρέπει να διατηρείται επιφύλαξη και καχυποψία για τη συνύπαρξη κεγχροειδούς ΤΒ, ειδικά εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κορτικοθεραπεία.

Λέξεις ευρετηρίου: Κεγχροειδής φυματίωση, Πνευμονική ιστιοκυττάρωση Langerhans, Φυματίωση πνεύμονα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής