Τελ. ενημέρωση:

   29-Nov-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011, 823-824

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αεροπορικά ταξίδια και η εμφάνιση της νέας γρίπης των χοίρων: Περιστατικό από την Ταϊλάνδη

V. Wiwanitkit
Wiwanitkit House, Bangkhae, Bangkok, Ταϊλάνδη

Η δυνατότητα μετάδοσης νοσημάτων κατά τη διάρκεια αεροπορικών μετακινήσεων θεωρείται σήμερα σημαντικός παράγοντας συζητήσεων όσον αφορά στον αποτελεσματικό έλεγχο των διαφόρων νοσημάτων. Στο παρόν άρθρο συζητείται η σχέση μεταξύ των αεροπορικών ταξιδιών και της εμφάνισης της λοίμωξης από γρίπη των χοίρων στην Ταϊλάνδη.

Λέξεις ευρετηρίου: Αεροπορικά ταξίδια, Γρίπη των χοίρων.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής