Τελ. ενημέρωση:

   29-Nov-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011, 825-828

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πρότυπα της σχετιζόμενης με φλουταμίδη ηπατοτοξικότητας: Ανάλυση δύο περιπτώσεων

K.X. Κατσάνος, Λ. Χρήστου, Ε.Β. Τσιάνος
Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική και Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Η φλουταμίδη (FLU) είναι ένα μη στεροειδές αντιανδρογόνο και χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη σε συνδυασμό με LHRH-ανάλογα. Παρά την αποτελεσματικότητά της υπάρχουν κάποιες επισημάνσεις σχετικά με την ιδιοσυγκρασιακή στο φάρμακο αυτό ηπατοτοτοξικότητα, που αποτελεί και μια πολύ σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια του φαρμάκου. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι περιπτώσεις και οι κλινικές πορείες δύο ασθενών με ανεγχείρητο καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι διαγνώστηκαν με σχετιζόμενη με φλουταμίδη χολοστατική και ηπατοκυτταρική βλάβη. Οι ασθενείς που θεραπεύονται με φλουταμίδη πρέπει να παρακολουθούνται συχνά κατά τις πρώτες εβδομάδες θεραπείας για πιθανή εμφάνιση σχετιζόμενης με φλουταμίδη ηπατοτοξικότητας. Η εν λόγω παρακολούθηση είναι σημαντική, καθώς ορισμένες περιπτώσεις ασθενών μπορεί να οδηγηθούν σε μη αναστρέψιμη ηπατική βλάβη.

Λέξεις ευρετηρίου: Ηπατοτοξικότητα, Καρκίνος προστάτη, Φλουταμίδη, Χολόσταση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής