Τελ. ενημέρωση:

   29-Nov-2011
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 28(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011, 829-831

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Σπουδαιότητα και πρακτικά σημεία για τους χειρισμούς μετά από σεισμούς

V. Wiwanitkit
Wiwanitkit House, Bangkhae, Bangkok, Ταϊλάνδη

Τα ιατρικά θέματα που προκύπτουν μετά από σεισμούς αποτελούν σημαντικά προβλήματα, όπως οι εμφανιζόμενες λοιμώξεις. Εκτός από την κατάλληλη αντιμετώπιση των λοιμώξεων απαιτείται προσπάθεια για την πρόληψή τους. Ο καταλληλότερος τρόπος φαίνεται ότι είναι οι προληπτικοί εμβολιασμοί στη μετά το σεισμό περίοδο. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης αρκετές αμφιβολίες για τη χρήση των εμβολιασμών σε αυτή την έκτακτη περίσταση. Στο παρόν άρθρο περιγράφεται η σπουδαιότητα των εμβολιασμών σε περίοδο μετά από σεισμούς, καθώς και τα προβλήματα που σχετίζονται με αυτούς.

Λέξεις ευρετηρίου: Εμβόλια, Σεισμοί.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής