Τελ. ενημέρωση:

   02-Feb-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012, 116-127

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους. Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση.
Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Γ.Σ. Στεργίου,1 Α. Βαζαίου,2 Κ. Στεφανίδης,3 Α. Καπόγιαννης,4 Δ. Γεωργακόπουλος,5 Σ. Δούμα,6
Μ. Δούμας,6 Π. Ζεμπεκάκης,7 Θ. Μακρής,8 Κ. Τσιούφης,9 Α. Μανώλης,10 Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης

1Κέντρο Υπέρτασης, Γ΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο «Σωτηρία», Αθήνα
2Α΄ Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα
3Νεφρολογική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα
4Νεφρολογική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα
5Καρδιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα
6Β΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
7Α΄ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
8Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα
9Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», Αθήνα
10Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ασκληπιείο», Αθήνα

Η υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους είναι συχνότερη απ' όσο πιστεύουν οι περισσότεροι και μάλιστα παρουσιάζει τάση αύξησης. Οι γνώσεις και οι αντιλήψεις για την υπέρταση στα παιδιά και στους εφήβους διαφέρουν απ' ό,τι στους ενήλικες και επί πλέον κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά. Το 2009, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης διατύπωσε αναλυτικές κατευθυντήριες οδηγίες για την υπέρταση των παιδιών και των εφήβων, στις οποίες συνιστά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης σε όλα τα παιδιά ηλικίας >3 ετών κάθε φορά που παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Αυτό το κείμενο συμφωνίας μεταξύ ειδικών στην υπέρταση περιλαμβάνει τις απαραίτητες πρακτικές γνώσεις για την επιβεβαίωση της διάγνωσης, την αρχική αξιολόγηση και την αντιμετώπιση της υπέρτασης, με επικέντρωση στην ιδιοπαθή υπέρταση, που είναι η συχνότερη αιτία, κυρίως στους εφήβους.

Λέξεις ευρετηρίου: Διάγνωση, Έφηβοι, Θεραπεία, Παιδιά, Υπέρταση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής