Τελ. ενημέρωση:

   02-Feb-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012, 128-129

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ποιες είναι οι δυσκολίες της εργαστηριακής ανάλυσης δειγμάτων για δοκιμασίες θυρεοειδούς σε διηθητικό χαρτί;

Y. Sutivijit,1 V. Wiwanitkit2
1Regional Medical Sciences Center 12, Songkha, Ταϊλάνδη,
2Hainan Medical College, Κίνα

Αρκετά νοσήματα του θυρεοειδούς απαντώνται συχνά στην καθημερινή ιατρική πράξη, ενώ η εργαστηριακή παρακολούθηση είναι σημαντική για τη διάγνωση και την αξιολόγηση της θυρεοειδικής νόσου. Εν τούτοις, αρκετές θυρεοειδικές δοκιμασίες δεν είναι δυνατόν να διενεργηθούν σε αρκετά περιφερειακά νοσοκομεία. Μια μέθοδος επίλυσης του εν λόγω προβλήματος είναι η εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων για δοκιμασίες θυρεοειδούς σε διηθητικό χαρτί από το Κέντρο Αναφοράς. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται ευρέως, ενώ τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση της θα αξιολογηθούν στο μέλλον. Γίνεται εκτίμηση στην ποιότητα των δειγμάτων και φαίνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτών παρουσίαζε αρκετά προβλήματα ποιότητας. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τον ιατρό στη συλλογή των δειγμάτων, στη μεταφορά τους, καθώς και στην αξιολόγηση του θυρεοειδούς με άλλες μεθόδους μέτρησης.

Λέξεις ευρετηρίου: Διηθητικό χαρτί, Δοκιμασίες θυρεοειδούς.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής