Τελ. ενημέρωση:

   01-Feb-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012, 23-28

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Οι επιπτώσεις της έκθεσης των επαγγελματιών υγείας στα πτητικά αναισθητικά αέρια

Α. Πατελάρου, Ε. Μελιδονιώτης, Ε. Πατελάρου
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο

Ένας παράγοντας έκθεσης των επαγγελματιών υγείας με σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία τους είναι η χρήση πτητικών αναισθητικών αερίων. Η έκθεση σε πτητικά αναισθητικά μπορεί να είναι είτε άμεση λόγω απώλειας αναισθητικών κατά την αναισθησία, είτε έμμεση λόγω αποβολής αναισθητικών μέσω της εκπνοής του ασθενούς στο χώρο της ανάνηψης. Τα δεδομένα επιδημιολογικών μελετών αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα καταλήγουν σε αντικρουόμενα αποτελέσματα. Οι πιο συχνές επιπτώσεις στην υγεία των εκτιθέμενων εργαζομένων είναι ημικρανίες, χρόνια κεφαλαλγία, κατάθλιψη, αναιμία, περιφερική νευροπάθεια, νεφροτοξικότητα, ηπατοτοξικότητα και πολλαπλή σκλήρυνση. Επί πλέον, ορισμένες μελέτες σε εγκύους που εκτίθενται αναφέρονται σε μεγάλο κίνδυνο αποβολών, συγγενών ανωμαλιών των εμβρύων και δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύνης, γενικά. Παρ' όλο που το σύστημα εξαερισμού και το σύστημα αποβολής αναισθητικών αερίων έχουν περιορίσει σημαντικά την έκθεση των επαγγελματιών υγείας, η αποτελεσματική προστασία της υγείας των εργαζομένων προϋποθέτει τη συμμετοχή των αρμόδιων οργανισμών επαγγελματικής ασφάλειας και την περαιτέρω έρευνα, με στόχο τη διερεύνηση της σχέσης της έκθεσης στα πτητικά αναισθητικά με τις επιπτώσεις στην υγεία των επαγγελματιών υγείας. Τα αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης της επαγγελματικής έκθεσης στα αναισθητικά περιλαμβάνουν την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού, τους μηχανικούς και τους διοικητικούς ελέγχους, τις περιοδικές μετρήσεις, την ατομική προστασία και την υποκατάσταση των επιβλαβών αναισθητικών από ασφαλέστερες ουσίες.

Λέξεις ευρετηρίου: Επαγγελματική έκθεση, Πτητικά αναισθητικά, Υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής