Τελ. ενημέρωση:

   01-Feb-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012, 58-60

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Λοίμωξη από πλασμώδιο knowlesi σε ταξιδιώτες δυτικής χώρας
που επέστρεψαν από τη νοτιοανατολική Ασία: Κλινικές εκδηλώσεις

V. Wiwanitkit
Wiwanitkit House, Bangkhae, Bangkok, Ταϊλάνδη, Νοτιοανατολική Ασία

ΣΚΟΠΟΣ Η ελονοσία από πλασμώδιο knowlesi είναι μια νέα σημαντική, δυνητικά θανατηφόρα νόσος στις τροπικές χώρες. Η περιοχή της νοτιοανατολικής (ΝΑ) Ασίας εμφανίζει τη μεγαλύτερη συχνότητα σε αυτού του τύπου την ελονοσία. Περιγράφεται η επιδημιολογία και οι κλινικές εκδηλώσεις του εν λόγω τύπου ελονοσίας σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν από τη ΝΑ Ασία.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Ανασκοπήθηκαν συστηματικά και αναλύθηκαν οι κλινικές εκδηλώσεις των ατόμων που παρουσίασαν ελονοσία από πλασμώδιο με βάση τα διαθέσιμα νοσοκομειακά στοιχεία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Υπήρξαν τουλάχιστον 6 περιπτώσεις λοίμωξης από πλασμώδιο knowlesi σε ταξιδιώτες από τη ΝΑ Ασία, από τις οποίες μία ήταν θανατηφόρα. Οι χαρακτηριστικές κλινικές εκδηλώσεις περιελάμβαναν αιφνίδια έναρξη υψηλού πυρετού άγνωστης αιτιολογίας και μυαλγίες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι κλινικές εκδηλώσεις ήταν παρόμοιες με εκείνες του γενικού πληθυσμού στις ενδημικές περιοχές, αν και οι αιμορραγικές επιπλοκές ήταν σπανιότερες.

Λέξεις ευρετηρίου: Ελονοσία, Νοτιοανατολική Ασία, Πλασμώδιο knowlesi, Ταξιδιώτες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής