Τελ. ενημέρωση:

   02-Feb-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012, 61-69

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών
παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας

M. Κουράκος,1 Θ. Καυκιά,2 Μ. Ρεκλείτη,3 Σ. Ζυγά,4 Ε. Κοτρώτσιου,5 Μ. Γκούβα6
1Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας, Αθήνα
2Αναισθησιολογικό Τμήμα, 2ο Νοσοκομείο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, Κόρινθος
4Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη
5Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, Λάρισα
6Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Ιωάννινα

ΣΚΟΠΟΣ Ο τομέας υγείας, ένα από τα πλέον στρεσογόνα περιβάλλοντα, συμβάλλει όχι μόνο στο χρόνιο stress αλλά και στο σύνδρομο κόπωσης, καταστάσεις που συνδέονται και προκαλούν μειωμένη ικανοποίηση από την εργασία σε νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιπέδων ικανοποίησης των νοσηλευτών από την εργασία.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκε σταθμισμένο και αξιόπιστο ερευνητικό εργαλείο (ερωτηματολόγιο Job-Communication Satisfaction Importance) που διανεμήθηκε στο νοσηλευτικό προσωπικό παθολογικών κλινικών νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) της Αθήνας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Επιστράφηκαν συμπληρωμένα 102 ερωτηματολόγια. Υπήρξε ικανοποιητική αντιπροσώπευση των φύλων, των ηλικιακών ομάδων, καθώς και των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Γενικά, οι συμμετέχοντες και κυρίως οι γυναίκες και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία νοσηλευτές ανέφεραν ότι οι απαιτήσεις της εργασίας τους επηρεάζουν αρνητικά το χρόνο και την ενέργεια που αφιερώνουν στον εαυτό τους και τις οικογένειές τους, ενώ δεν υπάρχει το αντίθετο, π.χ. τα οικογενειακά προβλήματα δεν φαίνεται ότι επηρεάζουν την εργασία τους. Η πλειοψηφία των νοσηλευτών ανέφερε ότι βιώνει υψηλά επίπεδα ικανοποίησης και επιτυχίας από την εργασία και δίνει μεγάλη σημασία σε αυτά τα θέματα. Συνολικά, το φύλο και η ηλικία, και όχι το επίπεδο εκπαίδευσης, επηρεάζει τις αντιδράσεις των νοσηλευτών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το νοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιείται από την αγάπη του για το αντικείμενο εργασίας και τους δεσμούς που συνάπτει με τα άλλα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας υγείας. Η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και των οικονομικών απολαβών μπορούν να συμβάλουν θετικά στον τρόπο με τον οποίο το νοσηλευτικό προσωπικό βιώνει την εργασιακή του ζωή.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαπροσωπικές σχέσεις, Εργασιακή ικανοποίηση, Νοσηλευτικό προσωπικό, Παθολογικές κλινικές.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής