Τελ. ενημέρωση:

   10-Sep-2012
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2012, 477-479

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου από την εφαρμογή της μεθοδολογίας MALDI-TOF-MS
στο περιβάλλον ενός μικροβιολογικού εργαστηρίου υδάτων και τροφίμων

Ι. Βρανάκης,1 Δ. Χοχλάκης,1 Β. Σανδαλάκης,1,2 Ι. Τσελέντης,1,2 Α. Ψαρουλάκη1,2
1Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Κρήτης, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
2Εργαστήριο Κλινικής Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη

Η φασματομετρία μάζας έχει εισαχθεί επιτυχώς στη ρουτίνα διαγνωστικών μικροβιολογικών εργαστηρίων σε νοσοκομεία της Ευρώπης. Συγκρίθηκε η μεθοδολογία MALDI-TOFMS με τις συμβατικές τεχνικές ταυτοποίησης μικροβίων στο περιβάλλον ενός μικροβιολογικού εργαστηρίου τροφίμων, όπου φάνηκε ότι η μεθοδολογία της φασματομετρίας μάζας είναι μια ταχεία, αποδοτική και εύκολα πραγματοποιήσιμη διαδικασία, η οποία, τηρουμένων των αναλογιών, μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα, χρόνο και προσωπικό, εξαλείφοντας ταυτόχρονα τις πιθανότητες ανθρώπινου λάθους στη διάγνωση.

Λέξεις ευρετηρίου: Κόστος, Ταυτοποίηση βακτηρίων, Φασματομετρία μάζας, Χρόνος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής