Τελ. ενημέρωση:

   10-Jan-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012, 679-687

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Θνητότητα από υποεκτιμημένες αντιδράσεις μετάγγισης

Α. Γάφου,1 Ν. Βγόντζα,2 Β. Τσαγκάρη,2 Χ. Βενέτη,2 Α. Αργυρού1
1Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα
2Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, «Κωνσταντοπούλειο» Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας, Αθήνα

Μετά την επίτευξη σημαντικής μείωσης στον κίνδυνο μετάδοσης ιογενών λοιμώξεων, η προσοχή της επιστημονικής κοινότητας έχει στραφεί στον υπολειπόμενο κίνδυνο θνητότητας/νοσηρότητας από επιπλοκές της μετάγγισης, όπως οι αιμολυτικές αντιδράσεις, το TRALI, η σήψη και η καρδιακή ανεπάρκεια. Ωστόσο, υποεκτιμημένες επιπλοκές που δεν καταγράφονται στα συστήματα αιμοεπαγρύπνησης, επειδή δεν έχουν συνδεθεί άμεσα με τη μετάγγιση, φαίνεται ότι επιβαρύνουν σημαντικά τη θνητότητα/νοσηρότητα των μεταγγιζόμενων ασθενών. Ερευνητικά προγράμματα και πολυκεντρικές μελέτες αναμένεται να κρίνουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόζονται ήδη και να οδηγήσουν στη θέσπιση νέων που πιθανότατα θα αλλάξουν πάγιες πρακτικές της μεταγγισιοθεραπείας, με στόχο τη μείωση της συνολικής θνητότητας/νοσηρότητας από μετάγγιση.

Λέξεις ευρετηρίου: Επιπλοκές, Θνητότητα, Μετάγγιση αίματος, Νοσηρότητα, Παράγοντες κινδύνου.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής