Τελ. ενημέρωση:

   10-Jan-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012, 695-701

ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ανδρικός καρκίνος μαστού

Β. Πιτσινής, Φ. Κωνσταντινίδης
Cambridge Breast Clinic, Mediterraneo Hospital, Αθήνα

Ο καρκίνος του μαστού στους άνδρες αποτελεί μια σπάνια πάθηση, καθ' ότι αποτελεί μόνο το 0,6−1% του συνολικού αριθμού των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού και <1% των καρκίνων στους άνδρες. Παρ' ότι έχει πολλά κοινά σημεία με τον αντίστοιχο καρκίνο στις γυναίκες, υπάρχουν σημαντικές διαφορές τόσο στην εμφάνιση και στη διάγνωση όσο και στη βιολογία και στην αντιμετώπιση της νόσου. Οι διαφορές αυτές σχετίζονται με τους ορμονικούς υποδοχείς, το στάδιο στο οποίο γίνεται συνήθως η διάγνωση, τον ιστολογικό τύπο του καρκίνου, την ηλικία εμφάνισής του κ.λπ. Σε γενικές γραμμές, η αντιμετώπιση και η θεραπεία του ανδρικού καρκίνου του μαστού, κυρίως λόγω της σπανιότητάς του, που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη μελετών μεγάλων σειρών ασθενών, ακολουθεί τη λογική αυτής του γυναικείου καρκίνου του μαστού. Προκειμένου να καθιερωθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα για τον ανδρικό καρκίνο του μαστού, θα πρέπει να διεξαχθούν νέες μελέτες οι οποίες θα περιλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανδρικός, Καρκίνος, Μαστός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής