Τελ. ενημέρωση:

   10-Jan-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 29(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012, 702-709

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη νοσηρότητας και απώλειας εργατο-ημερών 122 επαγγελματιών
του Ελληνικού Στρατού κατά τη διάρκεια 6 ετών

Α. Μιχαληνός,1,2 H. Κωστάκης,1 I. Αραμπατζής,1 Θ. Τρουπής2
196η Επιλαρχία Αρμάτων Εθνοφυλακής (ΕΑΡΜΕΘ), Χίος
2Εργαστήριο Ανατομίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ H μελέτη της επιδημιολογίας νοσημάτων στον Ελληνικό Στρατό, η ανάδειξη συσχετίσεων και ο υπολογισμός του κόστους στη λειτουργία του.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν αναδρομικά τα ατομικά δελτία υγείας 122 στελεχών για μια περίοδο 6 ετών (Ιανουάριος 2006−Ιανουάριος 2012), με βαθμό από στρατιώτης έως αρχιλοχίας. Καταγράφηκαν τα αίτια νόσησης και τα διοικητικά μέτρα που ελήφθησαν γι' αυτά. Υπολογίστηκε η συχνότητα των διαφόρων νοσημάτων και το κόστος που προκαλούν στη λειτουργία της υπηρεσίας και συσχετίστηκαν με την ηλικία του ατόμου και τον αριθμό των ετών που υπηρετεί. Έγινε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας ως προς το θέμα και πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις με τα ευρήματα ανάλογων ερευνών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συχνότερη ομάδα νοσημάτων αναδείχθηκε αυτή της ορθοπαιδικής αιτιολογίας (27%) ακολουθούμενη από την ωτορινολαρυγγολογική (ΩΡΛ) (20%). Τα συχνότερα αίτια αφορούσαν στις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού με απώλεια 3 ημερών ανά νόσηση, στην ιογενή γαστρεντερίτιδα με 2 ημέρες ανά νόσηση, στην οσφυαλγία με 7 ημέρες ανά νόσηση και στα οδοντιατρικά νοσήματα με 4 ημέρες ανά νόσηση. Δεν προέκυψαν συσχετίσεις με την ηλικία των ατόμων ή τα χρόνια που υπηρετούν. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν βρίσκονται σε συνάφεια με αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα συχνότερα αίτια νόσησης είναι εύκολα προλαμβανόμενα με απλές στρατηγικές πρόληψης και ενημέρωσης. Συντονισμένη προληπτική στρατηγική μπορεί να άρει μεγάλο τμήμα του κόστους της νοσηρότητας. Σημειώνονται σε διεθνές επίπεδο δυσχέρειες ως προς τις καταγραφές των νοσήσεων και ως προς τις συσχετίσεις μεταξύ τους, κάτι που καθιστά τη γενική εικόνα ασαφή. Τα δεδομένα της νοσηρότητας του στρατού κρίνονται ως απαραίτητα για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την εν γένει άνοδο του μαχητικού επιπέδου.

Λέξεις ευρετηρίου: Απώλειες ημερών, Απώλειες ημερών ανά άτομο, Ελληνικός Στρατός, Νοσηρότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής