Τελ. ενημέρωση:

   04-Apr-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2013, 85-87

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Απότομη απώλεια όρασης λόγω αμφιβληστροειδίτιδας οφειλόμενης σε λοίμωξη από Bartonella henselae

Γ. Μηναδάκης,1 Π. Κουτεντάκης,2 Μ. Κουκουλάκης,2 Δ. Χοχλάκης,1 Γ. Τσελέντης,1 Α. Ψαρουλάκη1
1Εργαστήριο Κλινικής Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο,
2Οφθαλμολογική Κλινική, «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο, Ηράκλειο, Κρήτη

Περιγράφεται μια περίπτωση με αιφνίδια απώλεια όρασης λόγω λοίμωξης από Bartonella henselae. Εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι του ανοσοφθορισμού, της PCR και της αγγειογραφίας με φλουοροσκεΐνη για τον εντοπισμό αντισωμάτων κατά του παθογόνου, του DNA του παθογόνου και της πιθανής φλεγμονής του οφθαλμού, αντίστοιχα. Επιβεβαιώθηκε η απώλεια όρασης σε συνδυασμό με την ύπαρξη οιδήματος και εκκρίσεων στην περιοχή της ωχράς κηλίδας. Ανιχνεύτηκαν αντισώματα έναντι της Β. henselae. Η ασθενής υποβλήθηκε σε θεραπεία με δοξυκυκλίνη, ρανιβιζουμάμπη και κορτιζόνη. Η αγωγή με συστημικά αντιβιοτικά και παράγοντες αντι-αγγειογένεσης είναι σημαντική για τη θεραπεία της νευρο-αμφιβληστροειδίτιδας της οφειλόμενης σε Β. henselae.

Λέξεις ευρετηρίου: Αμφιβληστροειδίτιδα, Bartonella henselae, Παράγοντες αντι-αγγειογένεσης, Ρανιβιζουμάμπη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής