Τελ. ενημέρωση:

   30-May-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2013, 153-166

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Άλλες πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες − Μια λιγότερο γνωστή ομάδα κεφαλαλγιών.
Νεότερα δεδομένα, βιβλιογραφική ανασκόπηση

Ε. Καραρίζου,1 Ε. Αναγνώστου,1 Α. Γκιάτα,2 Κ. Γκιάτας,2 Ε. Σταμπουλής1
1Νευρολογική Κλινική, «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Νευρολογική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα

Το παρόν άρθρο εξετάζει την ομάδα «άλλες πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες», που σύμφωνα με την ταξινόμηση της Διεθνούς Εταιρείας Κεφαλαλγίας περιλαμβάνει την πρωτοπαθή διαξιφιστική κεφαλαλγία, την πρωτοπαθή κεφαλαλγία του βήχα, την πρωτοπαθή κεφαλαλγία προσπάθειας, την πρωτοπαθή κεφαλαλγία που συνδέεται με σεξουαλική δραστηριότητα (προοργασμική και οργασμική κεφαλαλγία), την υπνική κεφαλαλγία, την πρωτοπαθή κεραυνοβόλο κεφαλαλγία, τη συνεχή ημικρανία (hemicrania continua) και την πρόσφατης έναρξης επίμονη καθημερινή κεφαλαλγία. Οι κλινικοί ιατροί πρέπει να γνωρίζουν ότι οι κεφαλαλγίες αυτές ενδέχεται συχνά να είναι συμπτωματικές με δομικές βλάβες και ως εκ τούτου απαιτούν συνήθως προσεκτική αξιολόγηση και νευροαπεικόνιση.

Λέξεις ευρετηρίου: Πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής