Τελ. ενημέρωση:

   30-May-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2013, 177-185

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Οξειδωτικό stress. Τεχνικές μελέτης και επίδραση στη γοναδική λειτουργία

Μ.Σ. Βενετίκου
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ), Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων,
Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ), Αιγάλεω, Αθήνα

Το άρθρο αυτό αφορά σε ανασκόπηση των μηχανισμών δημιουργίας του οξειδωτικού stress και των τρόπων επίδρασής του στον ανθρώπινο οργανισμό. Αναφέρονται οι ουσίες που συνιστούν το οξειδωτικό stress, το πώς επιδρούν στα κυριότερα βιομόρια και ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους προκαλείται και συντηρείται το οξειδωτικό stress. Περιγράφεται διεξοδικά πώς επιτυγχάνεται η οξειδωτική καταστροφή στους ιστούς και πώς διορθώνεται ή περιορίζεται. Αξιολογούνται οι αντιοξειδωτικοί μηχανισμοί και τα πλεονεκτήματα αυτών. Επίσης, παρατίθενται οι διάφοροι τρόποι ανίχνευσης και μέτρησης του οξειδωτικού stress, καθώς και οι περιορισμοί των εν λόγω μεθόδων. Αναφέρονται ειδικότερα οι βλαπτικές επιδράσεις του οξειδωτικού stress στη γοναδική λειτουργία ανδρών και γυναικών. Επίσης, το άρθρο καταγράφει τους τρόπους της μέτρησης του οξειδωτικού stress ταυτόχρονα με την αξιολόγηση των κυριοτέρων μοριακών δεικτών, ιδίως στην ανδρική γοναδική λειτουργία. Τέλος, αναφέρονται οι κυριότεροι τρόποι μελέτης των ανδρικών γοναδικών μοριακών δεικτών και οι μεταβολές που υφίστανται από το οξειδωτικό stress.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντιοξειδωτικοί μηχανισμοί, Λιπίδια, DNA, Οξειδωτικό stress, Πρωτεΐνες, Σπέρμα, Ωοκύτταρα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής