Τελ. ενημέρωση:

   15-Jul-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(3), Μάιος-Ιούνιος 2013, 272-288

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ανθρώπινο μικροβίωμα του εντέρου. O ρόλος του στην υγεία και στη νόσο

Α.-Φ.A. Μεντής,1 Φ. Γύπας,2 Α.Φ. Μεντής1
1Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα
2Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

H μελέτη των μικροχλωρίδων του ανθρώπινου σώματος έχει κερδίσει και πάλι πρόσφατα το ενδιαφέρον των ερευνητών, κυρίως μετά από την ανάπτυξη της γονιδιωματικής και της σύστοιχης επιστήμης της βιο-πληροφορικής. Τα γονίδια των μικροβίων στις διάφορες κοιλότητες συνολικά αποτελούν το ανθρώπινο μικροβίωμα (ΑΜ), το οποίο είναι ένα πολύπλοκο οικοσύστημα, που εκτιμάται ότι αποτελείται από περίπου 1014 βακτηριακά κύτταρα. Περίπου 400−500 διάφορα γένη μικροβίων συνιστούν την εντερική μικροχλωρίδα του ΑΜ. Τα σαπροφυτικά μικρόβια του εντέρου αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλά και με το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή, συμβάλλοντας στην ομοιόσταση του οργανισμού. Το εντερικό μικροβίωμα διαφέρει μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, μεταξύ των φύλων, καθώς και μεταξύ ατόμων διαφόρων ηλικιών. Κάθε άτομο μπορεί να χαρακτηριστεί από την εντερική του μικροχλωρίδα, γεγονός που πιθανόν να είναι χρήσιμο στο μέλλον στο πλαίσιο εφαρμογής της εξατομικευμένης Ιατρικής. Mεταβολές στη σύνθεση της μικροχλωρίδας του εντέρου έχουν συσχετιστεί με σύνθετα νοσήματα, όπως οι φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, ο ορθοκολικός καρκίνος, οι αλλεργίες και η παχυσαρκία. Η τροποποίηση της εντερικής μικροχλωρίδας με μεταμόσχευση εντερικού περιεχομένου από υγιή δότη αποτελεί αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία για τις φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου και τη λοίμωξη από C. difficile. Η χρήση όμως των πρεκαι προ-βιοτικών μικροοργανισμών για τη θεραπευτική τροποποίηση των εντερικών μικροχλωρίδων θα πρέπει να επανεξεταστεί υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων. Η παρούσα ανασκόπηση θα εστιαστεί στα τελευταία δεδομένα από τη μελέτη του εντερικού ανθρώπινου μικροβιώματος σε σχέση με τη φυσιολογική ανάπτυξη του οργανισμού, με παθήσεις του εντέρου, αλλά και με παθήσεις εκτός του γαστρεντερικού συστήματος.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανθρώπινο μικροβίωμα, Εντερική μικροχλωρίδα, Μεταγονιδιωματική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής