Τελ. ενημέρωση:

   15-Jul-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(3), Μάιος-Ιούνιος 2013, 299-308

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κλινικά ευρήματα καρκίνου του θυρεοειδούς σε 288 Ιάπωνες:
Πρώιμες μεταστάσεις οστών και μαλακών μορίων με αύξηση της θυρεοσφαιρίνης ορού
σε θυλακιώδη και αδιαφοροποίητο τύπο καρκίνου

T. Nakatsuji
Department of Transfusion Cell Therapy, Hamamatsu University School of Medicine, Hamamatsu, Ιαπωνία

ΣΚΟΠΟΣ Αναλύθηκαν 288 (44%) μικροσκοπικοί καρκίνοι του θυρεοειδούς σε 661 Ιάπωνες με όζους του θυρεοειδούς.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι περιπτώσεις καρκίνου του θυρεοειδούς περιελάμβαναν θηλώδες καρκίνωμα σε 249 (86,5%), θυλακιώδες καρκίνωμα σε 28 (9,7%), αδιαφοροποίητο καρκίνωμα σε 4 (1,4%) και μυελοειδές καρκίνωμα σε 7 άτομα (2,4%). Ακόμη και σε 104 περιπτώσεις με θηλώδες καρκίνωμα, με φυσιολογικά επίπεδα θυρεοσφαιρίνης (Tg) (4−78 ng/mL), κατά τη θυρεοειδεκτομή, σε ποσοστό 84% ανευρέθηκαν μικροσκοπικές μεταστάσεις στους τραχηλικούς λεμφαδένες. Και οι 28 περιπτώσεις με θυλακιώδες καρκίνωμα και τιμές Tg που ανέρχονταν σε >500 ng/mL εκδήλωσαν μεταστάσεις εκτός του θυρεοειδούς. Αντίσωμα αντι-Tg >=100 U/mL ανιχνεύτηκε μόνο σε 10 περιπτώσεις με θυλακιώδες καρκίνωμα. Έκκριση μεγάλων ποσoτήτων Tg (>10.000 ng/mL) από μεταστάσεις σε μαλακά μόρια, οστά ή πνεύμονα ανιχνεύτηκαν σε 9 (32%) περιπτώσεις με θυλακιώδη και σε 2 περιστατικά (50%) με αδιαφοροποίητο καρκίνο. Τιμές Tg που κυμαίνονταν από 4.000−10.000 ng/mL παρατηρήθηκαν σε 7 (25%) περιπτώσεις με θυλακιώδες καρκίνωμα και σε 1 (25%) περίπτωση αδιαφοροποίητου καρκινώματος. Μια ηλικιωμένη γυναίκα με θυλακιώδες νεόπλασμα, από την οποία προέκυψαν τιμές Tg >10,000 ng/mL, ανέπτυξε μυελική δυσπλασία με αύξηση των p53- και CD163-θετικών μακροφάγων και περιφερική πανκυτταροπενία 28,5 έτη μετά από την εμφάνιση του καρκίνου του θυρεοειδούς. Οι περιπτώσεις με θυλακιώδες καρκίνωμα και με σχετικά χαμηλές τιμές Tg <2.000 ng/mL εμφανίζουν συχνότερα μεταστάσεις στον πνεύμονα. Εκτός από τον καρκίνο του θυρεοειδούς, 12 περιστατικά (4,8%) με θηλώδες και 1 (3,6%) με θυλακιώδες καρκίνωμα, για τα οποία υπήρχε υποψία συνδρόμου Cowden, συνοδεύονταν από διπλό καρκίνο του μαστού και καλή πρόγνωση, εκτός δύο περιπτώσεων με υψηλές τιμές Tg (673 και 704 ng/mL).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι καρκίνοι του θυρεοειδούς εμφανίζουν πολύ πρώιμες μεταστάσεις, αλλά έχουν μακρά επιβίωση.

Λέξεις ευρετηρίου: Ενεργοποίηση μεταστατικού καρκίνου, Θυρεοσφαιρίνη ορού, Καρκίνος θυρεοειδούς, Καρκίνος μαστού, Μετάσταση οστών και μαλακών μορίων, Μετάσταση τραχηλικών λεμφαδένων.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής