Τελ. ενημέρωση:

   03-Aug-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2013, 467-472

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ξεχασμένα χειρουργικά αντικείμενα.
Απειλή για την περιεγχειρητική ασφάλεια τον 21ο αιώνα;

Α. Πατελάρου,1 Μ. Σπανουδάκη,1 Α. Λαλιώτης2
1Αναισθησιολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
2Department of Surgery, St Mark's Hospital, North West London Hospital NHS Trust, London, Ηνωμένο Βασίλειο

Η διεθνής βιβλιογραφία έχει εστιάσει ιδιαίτερα στους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τα ξεχασμένα χειρουργικά αντικείμενα, στις επιπτώσεις τους στην έκβαση της υγείας του ασθενούς, καθώς επίσης και στις στρατηγικές αντιμετώπισης και πρόληψης. Τα περισσότερα ατυχή συμβάματα που είχαν σχέση με ξεχασμένα αντικείμενα παρατηρούνται σε επεμβάσεις κοιλιακής χώρας. Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι το 68% των ξεχασμένων αντικειμένων αφορά σε χειρουργικές γάζες, στο 9% σε βελόνες, στο 3% σε κάποιο χειρουργικό εργαλείο και στο 20% σε κάποιο άλλο αντικείμενο. Πρόσφατα δεδομένα υπογραμμίζουν ότι από τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου θεωρούνται η επείγουσα φύση του περιστατικού, ο αυξημένος δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ), η απρόσμενη εξέλιξη της επέμβασης, η μεγάλη διάρκειά της και η εκτεταμένη απώλεια αίματος. Οι πιο συχνές επιπλοκές είναι το άλγος, η ψηλαφητή μάζα, ο πυρετός, ενώ αρκετές φορές εκδηλώνονται συμπτώματα όπως διάρροια, ναυτία ή έμετος. Επιπρόσθετα, η σήψη αποτελεί μια συχνή και σοβαρή επιπλοκή μετά από παραμονή ενός ξένου σώματος στην περιοχή της επέμβασης. Ο αποτελεσματικός έλεγχος του προβλήματος βασίζεται στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας και στην εφαρμογή των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών. Στην προσπάθεια αυτή, η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει αρωγό μέσω της χρήσης χειρουργικών γαζών με ραδιοσυχνότητα ή με κωδικοποίηση με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας καταμέτρησης, τον περιορισμό του απαιτούμενου χρόνου και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εσφαλμένης καταμέτρησης.

Λέξεις ευρετηρίου: Ασφάλεια, Ξεχασμένα χειρουργικά αντικείμενα, Χειρουργική επέμβαση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής