Τελ. ενημέρωση:

   16-Oct-2013
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 30(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2013, 522-534

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Οξεία επί χρονίας ηπατική ανεπάρκεια

Γ.Θ. Καλπάκου, Σ.Π. Ντουράκης
B' Παθολογική Κλινική, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών «Iπποκράτειο», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Ο όρος «οξεία επί χρονίας ηπατική ανεπάρκεια» (ΟΕΧΗΑ) αναφέρεται σε διακριτή κλινική οντότητα που αφορά σε ασθενείς με προηγούμενο ηπατικό νόσημα και ιδίως κίρρωση κάθε αιτιολογίας, οι οποίοι εμφανίζουν οξεία και σοβαρή επιδείνωση της κλινικής τους κατάστασης μετά από επίδραση ενός πυροδοτικού συμβάματος. Η ΟΕΧΗΑ χαρακτηρίζεται από μεγάλη βραχυπρόθεσμη θνητότητα λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας, αλλά είναι δυνητικά αναστρέψιμη. Στην παθοφυσιολογία της ενέχονται η ανοσολογική δυσλειτουργία, η εντερική βακτηριακή μετατόπιση και η κυκλοφορική δυσλειτουργία, που συχνά συνυπάρχουν στους ασθενείς αυτούς. Κλινικές εκδηλώσεις μπορεί να εμφανιστούν από όλα τα συστήματα αλλά κυρίως από το ήπαρ, τους νεφρούς, τον εγκέφαλο και το κυκλοφορικό σύστημα. Οι λοιμώξεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία κακής εξέλιξης. Η πρόγνωση εξαρτάται από τη βαρύτητα της ηπατικής ανεπάρκειας και τον αριθμό των οργάνων που δυσλειτουργούν. Η θεραπευτική προσέγγιση συνίσταται στην υποστήριξη των ασθενών έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος προκειμένου είτε να ανακάμψει το ήπαρ, είτε να οδηγηθεί ο ασθενής στην ηπατική μεταμόσχευση. Τα μη βιολογικά συστήματα υποστήριξης του ήπατος δεν βελτιώνουν την επιβίωση, μπορούν όμως να χρησιμεύσουν ως γέφυρα προς τη μεταμόσχευση.

Λέξεις ευρετηρίου: Εντερική βακτηριακή μετατόπιση, Ηπατική ανεπάρκεια, Κίρρωση, Μεταμόσχευση ήπατος, Τεχνητό ήπαρ.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής