Τελ. ενημέρωση:

   25-Mar-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2014, 137-149

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Δυσλειτουργία του ενδοθηλίου και κίρρωση του ήπατος

E. Νομικού,1 Σ.Π. Ντουράκης2
1Κέντρο Αιμοδοσίας και Αιμορροφιλίας-Διαταραχών Αιμόστασης, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα
2Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Η κίρρωση του ήπατος αποτελεί χρόνια ηπατική νόσο που χαρακτηρίζεται από διάχυτη ίνωση και διαταραχή της φυσιολογικής λοβιακής αρχιτεκτονικής του οργάνου. Η παθογένεια της ίνωσης στην ηπατική κίρρωση παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιευκρίνιστη. Ο αγγειοβριθής ινώδης ιστός που περιβάλλει τους αναγεννητικούς ηπατικούς όζους υποδηλώνει τη συμμετοχή της αγγειογένεσης στην παθογένεια, ενώ και η φλεγμονώδης αντίδραση φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα αστεροειδή κύτταρα συνιστούν τα κύτταρα-κλειδιά που ενεργοποιούνται από την υποξία και μια πλειάδα χυμοκινών και κυτταροκινών, στο «σταυροδρόμι» της επικοινωνίας μεταξύ της αγγειογένεσης, της φλεγμονής και της ίνωσης. Κατέχοντας στρατηγική θέση μεταξύ ηπατοκυττάρων και ενδοθηλιακών κυττάρων αποτελούν στόχο, αλλά και πηγή παραγωγής αγγειογενετικών παραγόντων και κυτταροκινών φλεγμονής και ενορχηστρώνουν με θαυμαστό τρόπο τις διεργασίες της ίνωσης, της αγγειογένεσης και της φλεγμονής. Το ενδοθήλιο, ένα όργανο με μεγάλη ετερογένεια στη δομή και στη λειτουργία και μια πλειάδα φυσιολογικών ιδιοτήτων, συσχετίζεται με την παθογένεια της κίρρωσης. Η δυσλειτουργία του εκφράζει την αγγειογένεση, τη φλεγμονή, ενώ πρόσφατα περιγράφεται ο ρόλος που διαδραματίζει στην υπερπηκτικότητα της κίρρωσης, η οποία ομοίως συσχετίστηκε με την εξέλιξη της ίνωσης. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των σύγχρονων απόψεων σχετικά με την παθογένεια της κίρρωσης, καθώς και οι πιθανές θεραπευτικές προοπτικές. Επίσης, περιγράφονται οι ενδοθηλιακές συνενώσεις, περιοχές με πολύπλοκη δομή που ομοίως εκφράζουν ενεργοποίηση του ενδοθηλίου και δεν έχουν έως τώρα μελετηθεί στην κίρρωση.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγγειογένεση, Βιοδείκτες ενδοθηλίου, Κίρρωση, sCD146.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής