Τελ. ενημέρωση:

   25-Mar-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2014, 172-185

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σύγχρονες μέθοδοι χρηματοδότησης νοσοκομείων, ανταγωνισμός και οικονομικά κίνητρα

Π. Ξένος,1 Μ. Νεκτάριος,1 N. Πολύζος,2 I. Υφαντόπουλος3
1Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πειραιάς
2Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή
3Τμήμα Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Οι μέθοδοι αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας έχουν ως στόχο τη δημιουργία κινήτρων, τα οποία επηρεάζουν τη συμπεριφορά των προμηθευτών υγείας, την οικονομική αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα του συστήματος υγείας και, τελικά, το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών. Η παρούσα μελέτη περιγράφει και αναλύει τις σύγχρονες μεθόδους αποζημίωσης που εφαρμόζονται στα συστήματα των νοσοκομείων διεθνώς, από τη μέθοδο των "diagnosis-related groups" (DRGs) έως τις τελευταίες εξελίξεις του "hospitalbased pay for performance" (P4P) του οργανισμού Medicare των ΗΠΑ και του "payment by results" της Αγγλίας. Γίνεται εκτεταμένη αναφορά σε μελέτες μέτρησης της αποδοτικότητας των νοσοκομείων πριν και μετά από την υιοθέτηση των νέων μεθόδων αποζημίωσης. Επί πλέον, παρουσιάζονται όλες οι απαραίτητες θεσμικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των «αγοραστών» υγείας, οι οποίοι συνήθως είναι ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και ανταγωνιστικές ασφαλιστικές εταιρίες, και των προμηθευτών υγειονομικής περίθαλψης, όπως είναι τα νοσοκομεία. Το τελευταίο τμήμα της μελέτης αξιολογεί την ελληνική περίπτωση, όπως έχει διαμορφωθεί από την έναρξη της οικονομικής κρίσης μετά το 2009 έως σήμερα, με την ίδρυση του ενιαίου ταμείου ασφάλισης υγείας του ΕΟΠΥΥ, τη δημιουργία της βάσης δεδομένων esy.net για τη συλλογή αξιόπιστων και ολοκληρωμένων δεδομένων σχετικά με την κοστολόγηση και τη λειτουργία των νοσοκομείων του ΕΣΥ για την παρακολούθηση της οικονομικής και της διοικητικής τους λειτουργίας, καθώς και την υιοθέτηση του συστήματος αποζημίωσης των KEN-DRGs, όπου η ταξινόμηση πραγματοποιήθηκε σε 760 ομοειδείς ομάδες με βάση την αρχική διάγνωση και τη θεραπευτική διαδικασία. Τέλος, προτείνεται περαιτέρω μεταρρύθμιση προς ένα πιο εξελιγμένο σύστημα αποζημίωσης των προμηθευτών, όπως καταδεικνύει η πρόσφατη διεθνής εμπειρία, μέσω της μεθόδου αποζημίωσης των προμηθευτών βάσει κριτηρίων απόδοσης και ποιότητας (pay according to the performance, including quality).

Λέξεις ευρετηρίου: Ανταγωνισμός, Ασφάλιση υγείας, Μέθοδοι αποζημίωσης προμηθευτών, Οικονομικά κίνητρα, Στρατηγική αγορά υπηρεσιών.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής