Τελ. ενημέρωση:

   27-May-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(3), Μάιος-Ιούνιος 2014, 342-351

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση γνώσεων γυναικών σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Ε. Χαραμή,1 Μ. Τσιρώνη,2 Π. Πρεζεράκος,2 Θ. Αγοραστός,3 Σ. Ζυγά2
1Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Μολάων, Μολάοι
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη
3Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των γνώσεων γυναικών ηλικίας 18−65 ετών που προσέρχονταν στη γυναικολογική κλινική και στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στην έρευνα έλαβαν μέρος 300 γυναίκες, ηλικίας 18−65 ετών. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο ερωτηματολόγιο δημογραφικών χαρακτηριστικών που αφορά στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας από το πρόγραμμα «Λυσιστράτη», επιστημονικός υπεύθυνος του οποίου είναι ο Δρ Θεόδωρος Αγοραστός, αφού δόθηκε η έγγραφη συγκατάθεσή του για τη χρήση αυτού στην παρούσα μελέτη. Η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με το Statistical Package for Social Sciences (SPSS) (SPSS Inc, 2003, Chicago, USA).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πλειοψηφία των γυναικών έχει υποβληθεί σε δοκιμασία κατά Παπανικολάου (test Παπανικολάου). Το 49,1% αυτών κάνει την εξέταση κάθε χρόνο και ποσοστό 50,9% υποβάλλεται σε αυτή περιστασιακά. Κύριοι λόγοι μη διενέργειάς της είναι η αμέλεια (44,4%) και η ντροπή (33,3%). Ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών δεν γνωρίζει τον ιό HPV (56%), τον τρόπο μετάδοσής του (56,3%), το HPV test (76,7%), πού οδηγεί μια λοίμωξη από HPV (72,3%) και την ύπαρξη του εμβολίου (59,7%), αλλά στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι δεκτικές στον εμβολιασμό τόσο για τις ίδιες όσο και για τα ανήλικα παιδιά τους. Επίσης, η πλειοψηφία θεωρεί ότι τα κορίτσια-αγόρια θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τη συσχέτιση HPV-σεξουαλικών σχέσεων-καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και η εν λόγω συσχέτιση να αποτελεί αντικείμενο ενημέρωσης στα σχολεία. Η γνώση και η χρήση των παραπάνω σχετίζονται άμεσα με την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, το εκπαιδευτικό επίπεδο, το επάγγελμα και την οικογενειακή κατάσταση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι γνώσεις του πληθυσμού της παρούσας μελέτης σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας θεωρήθηκαν ελλιπείς και αποσπασματικές. Η εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και προγραμμάτων αγωγής της υγείας για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας διαμορφωμένα ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου πληθυσμού, κρίνεται επιβεβλημένη και απαραίτητη.

Λέξεις ευρετηρίου: Εμβολιασμός, HPV DNA test, Ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων, Καρκίνος τραχήλου μήτρας, Δοκιμασία κατά Παπανικολάου.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής