Τελ. ενημέρωση:

   17-Jul-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2014, 461-467

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη της ηπατίτιδας C στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα την περίοδο 1997−2007

Μ. Σέκα,1,2 Ι.Σ. Ελευσινιώτης,1 Σ. Πατρινός,1 Γ. Σαρόγλου1
1Πανεπιστημιακή Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα
2Μονάδα Άμεσης Βοήθειας και Υποστήριξης (ΜΑΒΥ), Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η μελέτη της ηπατίτιδας C στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ) ουσιών στην Ελλάδα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Συμπληρώθηκε επιδημιολογικό δελτίο κλειστού τύπου με προσωπική συνέντευξη σε 2.668 ΧΕΝ του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), την περίοδο 1997–2007. Διενεργήθηκε περιγραφική ανάλυση του δείγματος και εφαρμόστηκαν το κριτήριο x2 του Pearson και η δοκιμασία Fisher's exact, καθώς και η λογιστική παλινδρόμηση στη στατιστική ανάλυση με το STATA 12.1.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι ΧΕΝ ήταν άνδρες (81%), ηλικίας 25–45 ετών, με ηλικία έναρξης της χρήσης παράνομης ουσίας τα 5–24 έτη. Διέμεναν με τους γονείς τους (55,2%) στην Αθήνα (98,3%) και ήταν άνεργοι (69%), απόφοιτοι Λυκείου (34%). Χρησιμοποιούσαν ηρωίνη (72,9%) σε καθημερινή βάση (81,4%), ενώ είχαν αρχίσει τη χρήση με χασίς (68%). Ήταν θετικοί σε έλεγχο για AIDS, HCV, HAV και anti-HBc, σε ποσοστό 1,05%, 72,23%, 36,21% και 45,01%, αντίστοιχα. Ο επιπολασμός της HCV ελαττώθηκε με την πάροδο του χρόνου από το 85,7% την περίοδο έναρξης της παράνομης ουσίας κατά το 1971–1980 στο 34% μετά το 2001, ενώ ενισχύθηκε με την αύξηση της ηλικίας από το 52,55% στα 15–24 έτη, στο 90% στα άτομα ηλικίας >65 ετών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον anti-HCV έλεγχο, όπως προέκυψε από την ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης, ήταν το αποτέλεσμα του anti-HBc ελέγχου, η δεκαετία έναρξης χρήσης της παράνομης ουσίας, η κοινή χρήση σύριγγας σε όλη τη ζωή, η ηλικία της πρώτης ενέσιμης χρήσης, η ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, το αποτέλεσμα του anti-HAV ελέγχου, η ύπαρξη προηγούμενης θεραπείας, η ενέσιμη χρήση τον τελευταίο μήνα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι ΧΕΝ στην Ελλάδα ήταν άνεργοι άνδρες νεαρής ηλικίας που χρησιμοποιούσαν ηρωίνη σε καθημερινή βάση. Ο επιπολασμός της ηπατίτιδας C ελαττώθηκε με την πάροδο του χρόνου, ενισχύθηκε όμως όσο αυξανόταν η ηλικία και συνεπώς τα χρόνια χρήσης, όπως φαίνεται και στην παγκόσμια βιβλιογραφία.

Λέξεις ευρετηρίου: Επιπολασμός ηπατιτίδων, Ηπατίτιδα C, ΟΚΑΝΑ, Προφίλ, Χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής