Τελ. ενημέρωση:

   18-Dec-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014, 647-650

ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Κλινική εμπειρία και τεχνολογία στην άσκηση της Ιατρικής

Σ.Δ. Μουλόπουλος
Θεραπευτική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα

Oι εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στην τεχνολογία μείωσαν την ανάγκη απόκτησης εκτεταμένης κλινικής εμπειρίας και διευκόλυναν την άσκηση της Ιατρικής από νεότερους ιατρούς. Σε αυτό συνέβαλε και η τυποποίηση της θεραπευτικής αγωγής με τη διάδοση των τεκμηριωμένων μελετών και των οδηγιών. Αναλύονται στο άρθρο τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σύγχρονου τρόπου άσκησης της Ιατρικής μετά από τις προαναφερθείσες εξελίξεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Άσκηση Ιατρικής, Εμπειρία, Οδηγίες, Πολυκεντρικές μελέτες, Τεχνολογία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής