Τελ. ενημέρωση:

   18-Dec-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014, 651-668

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Υπόθεση της Yγιεινής και Εξελικτική Ιατρική

Α.Ε. Γερμενής
Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Η Υπόθεση της Υγιεινής είναι η θεωρία που προτείνεται για την ερμηνεία της προοδευτικής αύξησης της επίπτωσης των χρόνιων φλεγμονωδών νοσημάτων, η οποία παρατηρείται στις ανεπτυγμένες κυρίως χώρες κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Συρρέουσες ενδείξεις επιβεβαιώνουν ότι το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη διαταραχή που έχει επιφέρει ο δυτικός τρόπος ζωής στην ισορροπία μεταξύ δραστικών και ρυθμιστικών ανοσιακών απαντήσεων. Η εν λόγω διαταραχή υποστηρίζεται ότι είναι αποτέλεσμα της εξάλειψης από το περιβάλλον του σύγχρονου ανθρώπου των μικροοργανισμών, υπό την εξελικτική εξάρτηση των οποίων διαμορφώθηκε η λειτουργία του ανοσιακού συστήματος, κατά τη διάρκεια της Παλαιολιθικής Περιόδου. Η κατανόηση των αιτίων ανάπτυξης των ανοσολογικών νοσημάτων, μέσω της Υπόθεσης της Υγιεινής, έδωσε μεγάλη ώθηση στη διαλεύκανση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών τους και δημιούργησε νέες θεραπευτικές προοπτικές. Κατά τούτο, η Υπόθεση της Υγιεινής δεν είναι μόνο τυπικό αλλά αποτελεί και το πιο ολοκληρωμένο, μέχρι στιγμής, παράδειγμα Εξελικτικής Ιατρικής. Η υπόθεση της βιοποικιλότητας, που διατυπώθηκε πρόσφατα, επεκτείνει την υπόθεση της υγιεινής υποστηρίζοντας ότι οι μεταβολές του οικοσυστήματος συνεπάγονται αλλαγές του μικροβιώματος του περιβάλλοντος, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη διαταραχή του ανοσολογικού ισοζυγίου και την αύξηση της ανοσιακής νοσηρότητας που συνοδεύουν τον αστικό τρόπο ζωής.

Λέξεις ευρετηρίου: Εξελικτική Ιατρική, Μικροβίωμα, Τύπου 2 ανοσία, Yπόθεση της βιοποικιλότητας, Yπόθεση της Υγιεινής, Υπόθεση των «παλιών φίλων».


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής