Τελ. ενημέρωση:

    18-Dec-2014
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 31(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014, 718-724

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαδερμικές εκθέσεις υγειονομικού προσωπικού σε ελληνικό τριτοβάθμιο νοσοκομείο

Μ. Σαμάρκος,1,2 Φ. Βεϊνή,3 Σ. Κωστούρου,3 Ε. Δοκουτσίδου,2 Ι. Μπαραμπούτης,1 Α. Σκουτέλης1
15ο Παθολογικό Τμήμα και Μονάδα Λοιμώξεων, Γενικό Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα,
21η Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα,
3Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Γενικό Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Οι διαδερμικές εκθέσεις αποτελούν μείζονα επαγγελματικό κίνδυνο για το υγειονομικό προσωπικό. Ωστόσο, τα δεδομένα σχετικά με την επίπτωση των διαδερμικών εκθέσεων στα ελληνικά νοσοκομεία είναι ελάχιστα. Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται η επιδημιολογία των διαδερμικών εκθέσεων σε ένα τριτοβάθμιο γενικό νοσοκομείο στην Ελλάδα και συγκρίνονται τα δεδομένα με εκείνα άλλων χωρών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πρόκειται για μια μελέτη κοορτής με προοπτική συλλογή δεδομένων για όλες τις διαδερμικές εκθέσεις που αναφέρθηκαν, σε ένα νοσοκομείο 950 κλινών σε περίοδο δύο ετών. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις του υγειονομικού προσωπικού που ανέφερε το επεισόδιο έκθεσης με τη χρήση προτυποποιημένου εντύπου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Καταγράφηκαν 374 επεισόδια έκθεσης. Η συνολική επίπτωση των διαδερμικών εκθέσεων ήταν 23,1 ανά 100 κατειλημμένες κλίνες ανά έτος. Η υψηλότερη επίπτωση καταγράφηκε στους σπουδαστές Νοσηλευτικής (25,5 ανά 100 μονάδες ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης ανά έτος). Η συχνότητα των επεισοδίων έκθεσης ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στις παθολογικές κλινικές σε σύγκριση με τις χειρουργικές κλινικές. Οι συχνότερες συνθήκες που οδηγούσαν σε έκθεση ήταν η λανθασμένη απόρριψη αιχμηρών αντικειμένων (18,7%) και η εκ νέου κάλυψη της βελόνας (17,9%). Σε ποσοστό 29% των επεισοδίων έκθεσης ο υγειονομικός εκτέθηκε από αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο χειρίστηκε ή απέρριψε λανθασμένα κάποιος άλλος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η επίπτωση των διαδερμικών εκθέσεων στο νοσοκομείο που μελετήθηκε ήταν υψηλή σε σύγκριση με προηγούμενες αναφορές από άλλα ελληνικά νοσοκομεία, αλλά και σε σύγκριση με διεθνή δεδομένα. Οι προφανείς αιτίες είναι η έλλειψη εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας, η περιορισμένη χρήση συσκευών ασφάλειας, ο υψηλός φόρτος εργασίας και η υποστελέχωση σε υγειονομικό προσωπικό των ελληνικών νοσοκομείων.

Λέξεις ευρετηρίου: Έλεγχος λοιμώξεων, Επαγγελματικά ατυχήματα, Επαγγελματική έκθεση, Συμβάματα από αιχμηρά αντικείμενα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής