Τελ. ενημέρωση:

   19-Mar-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2015, 135-148

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αιτιοπαθογένεια και θεραπεία των επίκτητων βρογχεκτασιών

Α.Γ. Μαθιουδάκης,1,2 Γ.Α. Μαθιουδάκης2,3
1Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Aintree, Liverpool, Ηνωμένο Βασίλειο
2Ομάδα Πνευμονολογίας, Ελληνική Εταιρεία για την Προώθηση της Βιοϊατρικής Έρευνας, Αθήνα
3Πνευμονολογικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα

Οι βρογχεκτασίες είναι χρόνια φλεγμονώδης πάθηση των βρόγχων και των βρογχιολίων, στην παθογένεια των οποίων κρίσιμο ρόλο διαδραματίζει η κινητοποίηση ενός φαύλου κύκλου «λοίμωξης-φλεγμονής», που καθιστά τους ασθενείς επιρρεπείς σε υποτροπιάζουσες λοιμώξεις. Η αλληλουχία «λοίμωξη-φλεγμονή» εξαρτάται από τη λοιμογόνο δύναμη των παθογόνων μικροοργανισμών και την ένταση της ανοσιακής απάντησης του ξενιστή. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη συνεκτική παρουσίαση των σύγχρονων απόψεων επί της παθογένειας, της παθοφυσιολογίας, της επιδημιολογικής φόρτισης των βρογχεκτασιών και των νέων τάσεων στις θεραπευτικές επιλογές.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιτιολογία, Ανασκόπηση, Άνθρωπος, Βρογχεκτασίες, Επίκτητες βρογχεκτασίες, Θεραπεία, Παθογένεια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής