Τελ. ενημέρωση:

   19-Mar-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2015, 158-166

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Επίδραση της φαινοφιβράτης στην πρόληψη των διαβητικών μικροαγγειακών επιπλοκών

Α. Κουτσοβασίλης,1 Α.Κ. Παπαζαφειροπούλου,2 Σ.Ι. Παππάς,1 Σ. Μπούσμπουλας1
1Γ΄ Παθολογικό Τμήμα και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», Πειραιάς
2Α΄ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς

Οι μικροαγγειακές επιπλοκές είναι κοινές στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατων μεγάλων μελετών (ADVANCE, VADT, ACCORD), η εντατικοποιημένη αντιμετώπιση της γλυκαιμίας ή της αρτηριακής υπέρτασης έχει μικρή επίδραση στις μικροαγγειακές επιπλοκές. Το 2005, η μελέτη FIELD (Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes) κατέδειξε σημαντική μείωση στην ανάγκη αντιμετώπισης της αμφιβληστροειδοπάθειας με laser και στην εξέλιξη της νεφρικής δυσλειτουργίας με τη χρήση φαινοφιβράτης έναντι του εικονικού φαρμάκου. Η οφθαλμολογική υπομελέτη της FIELD κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φαινοφιβράτη μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης αμφιβληστροειδοπάθειας, καθώς και την εξέλιξή της. Επίσης, σύμφωνα με μια εκ των υστέρων ανάλυση της μελέτης FIELD διαπιστώθηκε ότι η φαινοφιβράτη, σε σχέση με το εικονικό φάρμακο, μειώνει τον κίνδυνο μη τραυματικών σχετιζόμενων με το σακχαρώδη διαβήτη ακρωτηριασμών. Τα αποτελέσματα της μελέτης ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) είναι ανάλογα με τα προηγούμενα, αφού η φαινοφιβράτη μειώνει σημαντικά την εξέλιξη της αμφιβληστροειδοπάθειας και της λευκωματινουρίας, φαινομενικά ανεξάρτητα από την επίδραση της φαινοφιβράτης στα λιπίδια. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της φαινοφιβράτης στην πρόληψη των σημαντικότερων μικροαγγειακών επιπλοκών του διαβήτη.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαβητικές επιπλοκές, Μικροαγγειακή νόσος, Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Φαινοφιβράτη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής