Τελ. ενημέρωση:

   19-Mar-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2015, 210-215

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τι τρομάζει τους γονείς τη νύκτα;

Μ. Μπίνου, Ο. Γκιάτα, Η. Θεοχάρης, Ι. Σουλτανίδης, Χ. Καρτσιούνης, Α. Αγγελής, Κ. Ακτσελή
Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Κατερίνη

ΣΚΟΠΟΣ Όταν ένα παιδί αρρωσταίνει λογικό είναι οι γονείς να αγχώνονται και να επισκέπτονται τον παιδίατρο. Τίθεται όμως το ερώτημα, αν ο φόβος και το άγχος των γονέων μεγαλώνει με το πέρας της ημέρας. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η καταγραφή της προσέλευσης των περιστατικών στο τμήμα επειγόντων της Παιδιατρικής και η διερεύνηση της κίνησης κατά τη διάρκεια της νύκτας.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Έγινε αναδρομική καταγραφή των επειγόντων περιστατικών κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου 2010–Σεπτεμβρίου 2011.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Καταγράφηκαν 11.213 περιστατικά (53,2% αγόρια, 46,8% κορίτσια), από τα οποία 10.277 (91,7%) προσκομίστηκαν από τις 08:00 π.μ.–24:00 μ.μ., ενώ τα υπόλοιπα μεταξύ 00:00 π.μ.–08:00 π.μ. Συχνότερη αιτία προσέλευσης ήταν ο πυρετός (1 στα 3 παιδιά), ενώ ακολουθούσαν ο βήχας (22,2%) και συμπτώματα από το γαστρεντερικό (έμετοι 10,1%, κοιλιακό άλγος 8,5%). Επί του συνόλου των βραδινών περιστατικών, 18,1% εμφάνισαν έμετο, 12,2% κοιλιακό άλγος, 7% αναπνευστική δυσχέρεια, 8% ωταλγία και 1,5% σπασμούς, ποσοστά στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των περιστατικών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συχνότερη διάγνωση τη νύκτα ήταν η γαστρεντερίτιδα (18,7%) και ακολουθούσαν η ωτίτιδα (12,5%) και η λαρυγγίτιδα (11,5%), με ποσοστά στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα της ημέρας (p<0,001). Κατά τη διάρκεια της νύκτας εισήχθησαν 159 περιστατικά (7%), ενώ την ημέρα το ποσοστό ήταν 8,8% (p<0,001). Ο έμετος αποτέλεσε τη συχνότερη αιτία εισαγωγής τη νύκτα (34%), ενώ ακολουθούσαν ο πυρετός (32,1%), οι διάρροιες (12,6%) και ο βήχας (11,9%).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο πυρετός είναι το σύμπτωμα που φοβίζει πιο συχνά τους γονείς. Τις βραδινές ώρες όμως ανησυχούν περισσότερο τόσο από τους εμέτους όσο και από την αναπνευστική δυσχέρεια σε σχέση με την ημέρα.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανησυχία γονέων, Επείγοντα, Νυκτερινή επισκεψιμότητα, Συμπτώματα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής