Τελ. ενημέρωση:

   19-Mar-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2015, 216-217

ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Υπερηχογράφημα ισχίων σε νεογέννητα –
Συστάσεις για προληπτικό έλεγχο της αναπτυξιακής δυσπλασίας των κατ' ισχίου αρθρώσεων

Θ.Ν. Σπυριδόπουλος,1 Μ. Πετρά2
1Ακτινολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, Αθήνα,
2Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, Αθήνα

Η αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχίου (ΑΔΙ) περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ανατομικών ανωμαλιών της άρθρωσης του ισχίου, κατά τις οποίες οι αρθρικές επιφάνειες της κεφαλής του μηριαίου και της κοτύλης δεν βρίσκονται σε επαλληλία ή συνυπάρχει διαταραχή της ανάπτυξής τους. Η κλινική εξέταση των ισχίων παραμένει η διαγνωστική μέθοδος αναφοράς, αλλά η υπερηχοτομογραφία (US) είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη σε παγκόσμιο επίπεδο ως μια μέθοδος για την πρώιμη ανίχνευση της ΑΔΙ σε νεογέννητα και βρέφη. Η καθολική εφαρμογή της US ισχίων ως μεθόδου πρώιμης ανίχνευσης και διάγνωσης της ΑΔΙ δεν είναι επαρκώς επιδημιολογικά τεκμηριωμένη. Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Παιδιατρικής Ακτινολογίας, καθώς δεν υπάρχει καθολική συμφωνία στη στρατηγική πρώιμης διάγνωσης στον πληθυσμό (screening) ή τις ενδείξεις θεραπείας της ΑΔΙ, συστήνει την επιλεκτική εφαρμογή του υπερηχογραφήματος ισχίων σε περιοχές στις οποίες παρατηρείται υψηλή επίπτωση όψιμα διαγνωσμένης ΑΔΙ (με την προϋπόθεση να διενεργείται από προσωπικό με εμπειρία στο αντικείμενο) και σε νεογνά με παράγοντες κινδύνου: θετικό οικογενειακό ιστορικό (τουλάχιστον ένας συγγενής 1ου βαθμού ή δύο συγγενείς 2ου βαθμού, που έλαβαν θεραπεία για ΑΔΙ), νεογνά με ισχιακή προβολή ή παραμορφώσεις άκρου ποδός, καθώς και σε κάθε περίπτωση σαφών ή αμφιλεγόμενων κλινικών ευρημάτων αστάθειας στα ισχία.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναπτυξιακή δυσπλασία ισχίου, Βρέφος, Μέθοδος πρώιμης ανίχνευσης (screening), Υπερηχογράφημα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής