Τελ. ενημέρωση:

   19-Mar-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2015, 218-220

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής λόγω δερματοστιξίας με μαύρη χένα
και χειρισμός με έμπλαστρα βαλεριανικής βηταμεθαζόνης

E. Μπελιάεβα,1 Σ. Γρηγορίου,1 Μ. Μακρής,2 Γ. Λάριος,1 Δ. Ρηγόπουλος1
1Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Μονάδα Αλλεργιολογίας «Δ. Καλογερομήτρος», Β΄ Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό»,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Παρουσιάζεται άνδρας 36 ετών με χαρακτηριστική μορφολογικά βλάβη αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής μετά από προσωρινή δερματοστιξία με εφαρμογή μαύρης χένας. Η δερματική βλάβη είχε το χαρακτηριστικό σχήμα του σχεδίου που είχε εφαρμοστεί. Επίσης, περιγράφεται η επιτυχής θεραπεία της με χρήση έμπλαστρων βαλεριανικής βηταμεθαζόνης, που είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη αποδρομή των συμπτωμάτων εντός 10ημέρου.

Λέξεις ευρετηρίου: Αλλεργία, Δερματίτιδα, Δερματίτιδα εξ επαφής, Δερματοστιξία, Θεραπεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής