Τελ. ενημέρωση:

   23-Mar-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2015, 230-235

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ISO 9001:2000, η οδηγία CEN/TS 15224:2005 στις υπηρεσίες υγείας
και η συμβολή των επαγγελματιών υγείας και της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στην εφαρμογή της

Α. Μουρτζίκου,1,2 Μ. Σταμούλη,3 Α. Πουλιάκης1
1Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα
2Βιοχημικό Εργαστήριο, Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας, Αθήνα
3Βιοχημικό και Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα

Η ποιότητα είναι η σύγχρονη τάση της σημερινής εποχής και παρέχει την ευκαιρία στους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να επιβιώσουν και να είναι ανταγωνιστικοί. Η ανάγκη για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας στον τομέα της υγείας προκύπτει από το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας από τους αποδέκτες της, αλλά και από τις ανάγκες των εργαζομένων στις υπηρεσίες υγείας και της κοινωνίας γενικότερα. Το πρότυπο ISO 9001:2000 και η οδηγία CEN/TS 15224:2005 αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε αυτές, με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση και την ευρωπαϊκή εναρμόνιση. Οι υπηρεσίες υγείας έχουν πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Παρέχουν μια ποικιλία υπηρεσιών και απασχολούν προσωπικό διαφορετικών ειδικοτήτων που πρέπει να συνεργαστεί σε πολλά επίπεδα οργάνωσης για την ποιότητα σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας. Η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση αποτελούν βασικό συστατικό της επαγγελματικής ανάπτυξης και των ικανοτήτων που επιτρέπουν και συμβάλλουν στη συνεχή ανανέωση των κλινικών γνώσεων και των πρακτικών δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες της υγείας. Αποτελούν επίσης μια γέφυρα για την ποιότητα, ενώ τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις τους μπορούν να μετρηθούν σε τρία επίπεδα: Την επάρκεια, την απόδοση και την κατάσταση της υγείας των ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Διεθνής οργανισμός τυποποίησης, Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, Τεκμηριωμένη Ιατρική.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής