Τελ. ενημέρωση:

   03-Aug-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2015, 422-432

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η εμπλοκή του ιππόκαμπου σε ψυχιατρικά νοσήματα

Ι. Αναστασιάδης, Γ. Γαρύφαλλος
Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Η κύρια φυσιολογική αποστολή του ιππόκαμπου επικεντρώνεται στη λειτουργία της επεισοδιακής μνήμης. Η νευρωνική πλαστικότητα, που συνίσταται στην ενδυνάμωση και την αποδυνάμωση συνάψεων, αποτελεί το μηχανισμό διά του οποίου επιτελείται η εν λόγω λειτουργία. Με δεδομένη την καθοριστική εμπλοκή του ιππόκαμπου στο αυτοβιογραφικό τμήμα της μνήμης, είναι απόλυτα αναμενόμενη η εμπλοκή του σε ψυχιατρικά νοσήματα. Η νευρωνική πλαστικότητα πλήττεται σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις που εμπλέκουν στρεσογόνες διαδικασίες, γεγονός που ανιχνεύεται στην κατάθλιψη, στη σχιζοφρένεια και στη νόσο Alzheimer, ενώ η διαταραχή μετατραυματικού stress (PTSD) αποτελεί χαρακτηριστικό νόσημα για την πρόκληση οργανικών διαταραχών από ένα σαφές εξωτερικό γεγονός. Φαίνεται ότι, παρά τις διάφορες θεωρίες που υπάρχουν για τα νοσήματα τα οποία προαναφέρθηκαν, η νευρωνική πλαστικότητα πλήττεται ανεξάρτητα από τη βασική αιτία, που άλλωστε για τα συγκεκριμένα νοσήματα παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη. Η παρούσα ανασκόπηση εστιάζεται σε μια συνδυαστική-συνθετική θεώρηση βασικών ψυχιατρικών νοσημάτων προκειμένου να καταλήξουμε σε κοινούς δρόμους έκφρασης, στο βαθμό που έχει αποκαλύψει η έρευνα. Σταδιακά, αποκαλύπτονται κοινοί δρόμοι στην παθοφυσιολογία των ανωτέρω νοσημάτων που συσχετίζονται με τη συναπτική λειτουργία. Η συρρίκνωση του ιππόκαμπου φαίνεται να είναι κοινό εύρημα, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις. Η μείωση της πυκνότητας του δενδριτικού δικτύου αποτελεί επίσης συχνό εύρημα, αφού με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η συνολική συναπτική επιφάνεια και καταδεικνύονται ότι παράλληλα με τον όγκο εκπίπτει και η συναπτική λειτουργία. Ωστόσο, παρά την πρόοδο στη Νευροφυσιολογία και τη Νευροπαθολογία, δεν υπάρχει μια ακριβής σύνδεση των ευρημάτων και των κλινικών εκδηλώσεων. Για κάτι τέτοιο απαιτείται η αποκάλυψη πολλών βημάτων, με σχέση αιτίας-αποτελέσματος, ώστε να προσδιοριστούν και να συνδεθούν τα κοινά ευρήματα και η διαφορετικότητα στις εκδηλώσεις των νοσημάτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Alzheimer, Διαταραχή μετατραυματικού stress, Ιππόκαμπος, Κατάθλιψη, Σχιζοφρένεια.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής