Τελ. ενημέρωση:

   03-Aug-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2015, 441-450

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η συμβολή των δοκιμασιών βάδισης στην εκτίμηση της βαρύτητας καρδιαγγειακών και αναπνευστικών παθήσεων

Α.Γ. Μαθιουδάκης,1,2,3 Β. Χατζημαυρίδου-Γρηγοριάδου,2,3 Δ. Σαββόγλου,2,3 Ε. Ευαγγελοπούλου,4 Γ.Α. Μαθιουδάκης3
1Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Aintree, Liverpool, Ηνωμένο Βασίλειο
2Ομάδα Πνευμονολογίας, Ελληνική Εταιρεία για την Προώθηση της Βιοϊατρικής Έρευνας, Αθήνα
3Πνευμονολογικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα
4Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, Πειραιάς

Η επιμήκυνση του προσδόκιμου επιβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι ο τελικός στόχος των θεραπευτικών επιλογών των χρόνιων πνευμονοπαθειών και των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η κυριότερη δυσμενής συνέπεια σε ασθενείς με καρδιαγγειακές και πνευμονικές παθήσεις είναι η μειωμένη λειτουργική ικανότητα, ενώ το μέγεθός της αντανακλάται στις μετρήσεις της αντοχής στην άσκηση, αλλά μπορεί να υπεκφεύγει στις στατικές δοκιμασίες εργαστηρίου, όπως το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) και η σπιρομέτρηση. Διατίθενται πολλές μέθοδοι αποτίμησης της φυσικής δραστηριότητας. Από την πληθώρα των δοκιμασιών λειτουργικών εφεδρειών του καρδιοπνευμονικού συστήματος και του μεταβολισμού, άλλες μεν παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες όλων των συστημάτων που εμπλέκονται στην άσκηση, ενώ άλλες, ευχερέστερα προσβάσιμες, παρέχουν βασικές πληροφορίες και συσχετίζονται ικανοποιητικά με τη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου, τους χρησιμοποιούμενους δείκτες αποτίμησης της ποιότητας ζωής και παραμέτρους λειτουργικού ελέγχου αναπνοής. Μεταξύ αυτών, οι δοκιμασίες ελεύθερης βάδισης επί οριζοντίου επιπέδου και, πιο συγκεκριμένα, η 6-λεπτη δοκιμασία βάδισης είναι ευχερείς, εισφέρουν στο διαγνωστικό προβληματισμό και την αποτίμηση της απόδοσης μιας θεραπευτικής παρέμβασης, ενώ ανταποκρίνονται ικανοποιητικά ως δείκτες θνητότητας και νοσηρότητας.

Λέξεις ευρετηρίου: Δοκιμασία 6-λεπτης βάδισης, Καρδιοπνευμονικά νοσήματα, Καρδιοπνευμονική κόπωση, Ποιότητα ζωής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής