Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2015, 505-507

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Μυκητίαση από Rhodotorula σε ασθενή με γνωστό πολλαπλούν μυέλωμα και εξωμυελικό πλασματοκύτωμα

Μ. Δημητρίου, Β. Παπαεμμανουήλ
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», Πειραιάς

Η Rhodotorula spp είναι ένας μη λοιμογόνος μύκητας, ο οποίος βρίσκεται σε αφθονία στο περιβάλλον. Ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει ένα ευκαιριακό παθογόνο σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια. Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε διαφόρων ειδών μυκητιάσεις. H λοίμωξη από Rhodotorula spp αποτελεί απειλή λόγω της κοινής επικράτησής της. Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της σπάνιας περίπτωσης ενός άνδρα, ηλικίας 68 ετών, με γνωστό από έτους πολλαπλούν μυέλωμα σταδίου ΙΙΙ και εξωμυελικό πλασματοκύτωμα, ο οποίος κατά την τελευταία νοσηλεία του παρουσίασε και λοίμωξη κατώτερου αναπνευστικού από τον ιό της γρίπης Η1Ν1, ενώ εμφάνισε μυκητίαση στο ουροποιητικό από το συγκεκριμένο μύκητα. Η επιβεβαίωση της Rhodotorula έγινε με χρήση του Vitek2 Combact της Biomerieux και ταυτοποιήθηκε ως Rhodotorula rubra.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανοσοανεπάρκεια, Λοίμωξη, Πολλαπλούν μυέλωμα, Rhodotorula.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής