Τελ. ενημέρωση:

   03-Aug-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2015, 508-510

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Ο ρόλος της MRI εγκεφάλου σε ασθενή που υποβλήθηκε σε καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή
μετά από παροδικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Μ. Σταύρου,1 R. Perry,2 Α. Ιωάννου3
1Addenbrookes Hospital, London, Ηνωμένο Βασίλειο
2National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square, London, Ηνωμένο Βασίλειο
3Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Λευκωσία, Κύπρος

Τα παροδικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΤΙΑ) δεν μπορούν να αποδοθούν με βεβαιότητα στην πρόσθια κυκλοφορία, παρά μόνο σε περιπτώσεις όπου περιγράφονται φλοιώδεις διαταραχές. Κατά την απουσία τέτοιων διαταραχών σε ΤΙΑ και σε περιπτώσεις καρωτιδικής στένωσης η καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή δεν θα πρέπει να αποτελεί επιλογή για τον ασθενή. Συστήνεται ότι πρέπει να προηγείται μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, για απεικόνιση ενδεχόμενης παρουσίας εμφράκτου και καθορισμό της φύσης (συμπτωματική ή ασυμπτωματική) της καρωτιδικής στένωσης.

Λέξεις ευρετηρίου: Καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή, Νευροαπεικόνιση, ΤΙΑ.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής