Τελ. ενημέρωση:

   03-Aug-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(4), Ιούλιος-Αύγουστος 2015, 511-514

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ο επιπλεγμένος τοκετός και ο θάνατος της αυτοκράτειρας Ευδοξίας (6.10.404 μ.Χ.)

Ν. Σταυρακάκης
Εργαστήριο Αναπνευστικής Λειτουργίας, Τακτικό Πνευμονολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο», Ηράκλειο, Κρήτη

Ο έβδομος τοκετός της αυτοκράτειρας Ευδοξίας απέβη μοιραίος για τη ζωή της λόγω των επιπλοκών που έλαβαν χώρα εξ αιτίας του ενδομήτριου θανάτου του κυήματος. Η ραγδαία επιδείνωση της κλινικής εικόνας και η απουσία της άμεσης ιατρικής παρέμβασης οδήγησαν την αυτοκράτειρα στο θάνατο. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η εξέλιξη της κλινικής της κατάστασης, έτσι όπως έχει καταγραφεί από τους χρονικογράφους και τους ιστορικούς της περιόδου. Η επιπλοκή του τοκετού άρχισε από τον ενδομήτριο θάνατο και ακολούθησε μητρορραγία, περιτονίτιδα, ειλεός, παραλήρημα, σηψαιμία και θάνατος. Ερωτηματικά προκαλούνται από τη στάση των θεραπόντων ιατρών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πηγές, δεν παρενέβησαν άμεσα για να αντιμετωπίσουν την εν λόγω επιπλοκή. Πιθανολογείται ότι η ταχεία επιδείνωση της υγείας της δεν άφησε πολλά περιθώρια παρέμβασης για την ανακούφιση και τη θεραπεία της επιτόκου αυτοκράτειρας. Η κλινική πορεία και η εξέλιξη του τοκετού έχουν τεκμηριωθεί από διαφορετικούς χρονικογράφους, αλλά μόνο ένας από αυτούς περιγράφει λεπτομερώς την κλινική της εικόνα. Σύμφωνα με τις πηγές που εξετάστηκαν, οι ιατροί είχαν την επιστημονική επάρκεια, σύμφωνα με τα δεδομένα της συγκεκριμένης περιόδου, να αντιμετωπίζουν δύσκολα μαιευτικά περιστατικά. Παρ' όλη όμως την επιστημονική ιατρική επάρκεια με τις γνώσεις της εποχής, δεν κατέστη δυνατή η ουσιαστική βοήθεια προς την αυτοκράτειρα Ευδοξία, με αποτέλεσμα τη θανατηφόρα κατάληξη.

Λέξεις ευρετηρίου: Αυτοκράτειρα Ευδοξία, Βυζαντινή Ιατρική, Τοκετός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής