Τελ. ενημέρωση:

   07-Dec-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015, 701-712

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Φλεγμονώδεις μεσολαβητές στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Ανασκόπηση των παθογενετικών μηχανισμών και της αποτελεσματικότητας των νέων στοχευμένων θεραπειών

Ι. Πανταζόπουλος,1 Χ. Καμπόλης,2 Κ. Αξιώτου,3 Α. Λουκέρη,4 Γ. Τσουκαλάς,1 Α. Κουτσούκου5
14η Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Αθήνα
2Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα
3Γ΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Τζάνειο», Πειραιάς
4Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Αθήνα
5Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Α΄ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», Αθήνα

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) επηρεάζει περίπου 210 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως και προβλέπεται να είναι η τρίτη κύρια αιτία θανάτου μέχρι το 2020. Οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που οδηγούν στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της νόσου είναι πολύπλοκοι. Ολοένα και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι η χρόνια φλεγμονή, η έμφυτη και η επίκτητη ανοσία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της ΧΑΠ. Κατά συνέπεια, μια λογική προσέγγιση της θεραπείας της είναι η καταστολή της φλεγμονώδους απάντησης. Η παρούσα ανασκόπηση παρέχει μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με επιλεγμένους μεσολαβητές της φλεγμονής που σχετίζονται με τα λεμφοκύτταρα και τις προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες, οι οποίες εμπλέκονται ιδιαίτερα στην παθογένεση της νόσου. Επίσης, συζητά τον πιθανό ρόλο των νέων στοχευμένων θεραπειών.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιντερλευκίνες, Προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες, TNF-α, Φλεγμονώδεις μεσολαβητές, ΧΑΠ.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής