Τελ. ενημέρωση:

   21-Mar-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2016, 165-179

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η ψυχοπαθολογία των τυχερών παιχνιδιών. Σύγχρονα διαγνωστικά, αιτιολογικά και θεραπευτικά δεδομένα

Μ. Οικονόμου,1 Β.Ν. Θεοδώρου,2 Γ.Ν. Παπαδημητρίου1
1Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, Νοσοκομείο «Αιγινήτειο», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Αθήνα
2Ερευνητικό Πρόγραμμα Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ «Διερεύνηση του φαινομένου της ενασχόλησης με τυχερά παιχνίδια και της εξάρτησης από αυτά στον ενήλικο και στον εφηβικό πληθυσμό της χώρας», Αθήνα

Τα τυχερά παιχνίδια αποτελούν μια δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου που εμφανίζεται διαχρονικά σε όλους τους πολιτισμούς. Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων παίζει ή έχει παίξει κάποιο τυχερό παιχνίδι, μόνο κάποιοι από αυτούς εθίζονται. Η εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια αφορά κυρίως σε άνδρες, έχει πρώιμη έναρξη και επιφέρει σοβαρά ψυχοκοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Παράλληλα, παρουσιάζει υψηλή συννόσηση με άλλες ψυχικές διαταραχές και εξαρτήσεις. Η αιτιολογία της ασθένειας δεν έχει διασαφηνιστεί πλήρως, αλλά κατά κύριο λόγο πρόκειται για πολυπαραγοντικό φαινόμενο, οφειλόμενο σε αλληλεπίδραση ατομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Η έρευνα των τελευταίων ετών οδήγησε σε αλλαγές στην πέμπτη έκδοση του διαγνωστικού στατιστικού εγχειριδίου των ψυχικών διαταραχών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (DSM-5) και συνέδραμε στην τεκμηρίωση μιας νέας ευρύτερης κατηγορίας εξαρτήσεων, τις συμπεριφορές εξάρτησης, στις οποίες ανήκει και η παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Η ανάγκη για ακρίβεια και σαφήνεια στη διάγνωση της παθολογικής σχέσης με τα τυχερά παιχνίδια οδήγησε στην κατασκευή αρκετών ψυχοδιαγνωστικών εργαλείων με καλές ψυχομετρικές ιδιότητες. Εξ ίσου σημαντική προσπάθεια έχει υπάρξει στον τομέα της θεραπείας, της φαρμακευτικής και της ψυχολογικής. Ωστόσο, έχουν προκύψει νεότερα θέματα, όπως η παθολογική εμπλοκή εφήβων και νέων με τα τυχερά παιχνίδια και η ραγδαία ανάπτυξη των διαδικτυακών παιχνιδιών, για τα οποία απαιτείται περισσότερη διερεύνηση και ερμηνευτική κατανόηση από την επιστημονική κοινότητα.

Λέξεις ευρετηρίου: Εξάρτηση, Παθολογικός τζόγος, Τυχερά παιχνίδια, Ψυχοπαθολογία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής