Τελ. ενημέρωση:

   21-Mar-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2016, 258-262

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ο θανάσιμος τραυματισμός του αυτοκράτορα Ιουλιανού και η θαυματουργική εκδοχή του

Ν. Σταυρακάκης
Εργαστήριο Αναπνευστικής Λειτουργίας, Τακτικό Πνευμονολογικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο», Ηράκλειο Κρήτης

Ο Ιουλιανός (331–363 μ.Χ.) υπήρξε αυτοκράτορας του βυζαντινού κράτους, ο οποίος πήρε τα προσωνύμια Αποστάτης ή Παραβάτης λόγω της προσπάθειάς του να αναβιώσει την εθνική θρησκεία σε βάρος του Χριστιανισμού. Το έργο του διακόπηκε όταν σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του εναντίον των Περσών στις 26 Ιουνίου του 363 μ.Χ. Σύμφωνα με τις πηγές, ο αυτοκράτορας κτυπήθηκε από ακόντιο ιππέα με φορά από αριστερά και άνω προς τα δεξιά και κάτω, τραυμάτισε το δεξί χέρι, διαπέρασε τα πλευρά, έτρωσε τον κατώτερο λοβό του ήπατος και διέταμε τα υποκείμενα έντερα, ενώ στην πληγή παρουσιάστηκε κοπρανώδες περιεχόμενο αμέσως μετά τον τραυματισμό. Ο Ιουλιανός έχασε τις αισθήσεις του, και η φρουρά του, χρησιμοποιώντας την ασπίδα του ως φορείο, μετέφερε αυτόν στη σκηνή του, όπου δέχθηκε την ιατρική φροντίδα του προσωπικού του ιατρού, του Ορειβάσιου. Κάποιοι χρονικογράφοι αναφέρουν ότι ο αυτοκράτορας πέθανε την τρίτη ημέρα μετά τον τραυματισμό του, ενώ οι περισσότεροι παραθέτουν ότι πέθανε τα μεσάνυχτα της ίδιας νύκτας. Από τη στιγμή του τραυματισμού μέχρι την ώρα του θανάτου του ο Ιουλιανός ανένηψε, ανέκτησε δυνάμεις και πνευματική διαύγεια, λαμβάνοντας μέρος, λίγο πριν από τον θάνατό του, σε φιλοσοφική συζήτηση περί της αθανασίας της ψυχής. Κατά τη διάρκειά της, άνοιξε το τραύμα, η αναπνευστική συχνότητα μειώθηκε, και ζητώντας λίγο κρύο νερό, πέθανε τα μεσάνυχτα. Οι χριστιανοί χρονικογράφοι αναφέρουν την παρουσία της θείας δύναμης με τη μορφή θείας δίκης για τον θάνατό του, καταγράφοντας οράματα, στρατολογήσεις προφητών και αγίων, προσδίδοντας ακόμη και σε φυσικά γεγονότα υπερφυσικές διαστάσεις για να τονίσουν την ουράνια παρέμβαση για τη θεία τιμωρία του αποστάτη αυτοκράτορα.

Λέξεις ευρετηρίου: Βυζαντινή Ιατρική, Βυζαντινοί αυτοκράτορες, Ιουλιανός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής