Τελ. ενημέρωση:

   21-Mar-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2016, 263-273

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Κιρσοί κάτω άκρων και σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής
Μετα-ανάλυση σύγκρισης επεμβατικών θεραπειών

Χ. Μπελετσιώτη,1,2 Α. Παπαδόπουλος,1,2 Δ. Νιάκας2
1Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα
2Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

Ο αυξημένος επιπολασμός των κιρσών των κάτω άκρων και οι σχετικές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες οδήγησαν στην εφαρμογή ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών με στόχο την αντιμετώπισή τους, την ελαχιστοποίηση των σχετιζόμενων με την κλασική σαφηνεκτομή επιπλοκών και τη βελτίωση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των ασθενών. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής σε ασθενείς με κιρσούς κάτω άκρων που υποβλήθηκαν σε σαφηνεκτομή σε σύγκριση με ασθενείς στους οποίους οι φλεβικοί κιρσοί αντιμετωπίστηκαν με μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική. Γι' αυτό, διεξήχθη μετα-ανάλυση μελετών, που συνέκριναν την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με κιρσούς κάτω άκρων μετά από σαφηνεκτομή έναντι εκείνων στους οποίους εφαρμόστηκε κάποια ελάχιστα επεμβατική τεχνική. Από την εφαρμοζόμενη στρατηγική αναζήτησης πρωτογενών μελετών με χρήση προκαθορισμένων κριτηρίων αναδείχθηκαν οι κατάλληλες για μετα-ανάλυση μελέτες –οι οποίες συνέκριναν την ποιότητα ζωής ασθενών μετά από σαφηνεκτομή και ασθενών μετά από κατάλυση της σαφηνούς με laser– και διερευνήθηκε το σφάλμα δημοσίευσης με τρεις μεθόδους, από τις οποίες η μία κατέδειξε πιθανό σφάλμα. Από την ποσοτική σύνθεση των μελετών διαπιστώθηκε ότι ως προς τη διάσταση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποστηρίζουν την υπεροχή της κατάλυσης της σαφηνούς με laser ή της σαφηνεκτομής για την αντιμετώπιση κιρσών στα κάτω άκρα.

Λέξεις ευρετηρίου: Κιρσοί κάτω άκρων, Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής