Τελ. ενημέρωση:

   27-Apr-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(3), Μάιος-Ιούνιος 2016, 331-341

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Επιπολασμός και προσδιοριστές της παιδικής παχυσαρκίας

Δ. Φράγκου, Π. Γαλάνης
Τμήμα Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα για τις ανεπτυγμένες χώρες, καθώς επηρεάζει αρνητικά τη σωματική και την ψυχική υγεία των παιδιών και έχει αντίκτυπο στη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους, προκαλώντας σημαντική νοσηρότητα ή ακόμη και τον πρόωρο θάνατο. Τα τελευταία 50 έτη ο επιπολασμός της παιδικής παχυσαρκίας παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση. Συνοπτικά, οι προσδιοριστές της παιδικής παχυσαρκίας περιλαμβάνουν δημογραφικά χαρακτηριστικά, παρακολούθηση τηλεόρασης, χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και παιχνιδομηχανών, διατροφικές συνήθειες, σωματική άσκηση, συνήθειες ύπνου, στάση του οικογενειακού περιβάλλοντος και γενετικά χαρακτηριστικά. Η αύξηση του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) των γονέων, η μείωση του μορφωτικού επιπέδου αυτών, η μείωση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και η μείωση της ηλικίας της μητέρας σχετίζονται με αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας. Επί πλέον, η αυξημένη παρακολούθηση τηλεόρασης και η αυξημένη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και παιχνιδομηχανών οδηγούν σε αύξηση της παχυσαρκίας. Η κατανάλωση πρωινού σε καθημερινή βάση, ο αυξημένος αριθμός γευμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας, η αυξημένη συχνότητα κατανάλωσης γευμάτων με την οικογένεια και η μειωμένη κατανάλωση αφεψημάτων που περιέχουν ζάχαρη σχετίζονται με μείωση της παχυσαρκίας. Επίσης, η αυξημένη φυσική δραστηριότητα και η αυξημένη διάρκεια ύπνου σχετίζονται με μείωση της παχυσαρκίας. Τα αρνητικά σχόλια μελών της οικογένειας για την εξωτερική εμφάνιση και το βάρος σχετίζονται με αύξηση της συχνότητας εμφάνισης διατροφικών διαταραχών, κυρίως στα κορίτσια. Η εύρεση των προσδιοριστών της παιδικής παχυσαρκίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών υγείας, έτσι ώστε τα παιδιά και οι οικογένειές τους να αντιληφθούν τη σοβαρότητα του θέματος και να υιοθετήσουν υγιείς συμπεριφορές.

Λέξεις ευρετηρίου: Δείκτης μάζας σώματος, Διατροφή, Επιπολασμός, Παιδική παχυσαρκία, Προσδιοριστές, Σωματική άσκηση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής