Τελ. ενημέρωση:

   14-Sep-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2016, 618-623

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μεγάλης κλίμακας αθλητικές διοργανώσεις και μαζικές απώλειες υγείας

Φ. Κατσαβούνη, Θ. Ρόζενμπεργκ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση κρίσεων υγείας»,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα

Οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις αυξάνουν τις πιθανότητες μαζικής απώλειας υγείας λόγω της μεγάλης συνάθροισης ανθρώπων. Η παρούσα είναι μια μελέτη ανασκόπησης, στην οποία γίνεται ανάλυση βασικών παραγόντων που επέδρασαν στην ασφάλεια μεγάλης κλίμακας αθλητικών διοργανώσεων με απρόβλεπτες συνέπειες. Έγινε κατηγοριοποίηση είδους αθλητικής διοργάνωσης, αιτίας τραγικού γεγονότος και απολογισμός θυμάτων και τραυματιών. Από τα αποτελέσματα της μελέτης φαίνεται ότι 2.711 άτομα έχασαν τη ζωή τους και >57.000 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ προκύπτει ότι οι μεγαλύτερες τραγωδίες συνέβησαν σε ποδοσφαιρικούς αγώνες σε ποσοστό 78,4% και ακολουθούσαν τα Grand Prix. Η σπουδαιότερη αιτία τραγικού απολογισμού θυμάτων ήταν η ανεξέλεγκτη μετακίνηση φιλάθλων σε κλειστές εισόδους/ εξόδους. Συχνότερη αιτία θανάτου ήταν τα πολλαπλά τραύματα και η ασφυξία. Συμπερασματικά, η μαζική συνάθροιση ατόμων σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις εγκυμονεί κινδύνους. Έχουν συνταχθεί ειδικά πρωτόκολλα διαχείρισης κινδύνων και ασφάλειας για τις συγκεκριμένες διοργανώσεις. Παρά τα μέτρα ασφάλειας, όμως, πάντα υπάρχει η πιθανότητα απρόβλεπτων δυσάρεστων εξελίξεων. Ένας από τους σοβαρότερους κινδύνους στο κοντινό μέλλον θεωρείται ότι είναι η τρομοκρατία. Κύριος ρόλος των ιατρικών ομάδων είναι η διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων, με αξιοποίηση της μεθόδου ταχείας διαλογής και πρωτογενούς φροντίδας τραυματιών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αθλητικές διοργανώσεις, Καταστροφές, Μαζικές απώλειες υγείας (ΜΑΥ), Τραγωδίες.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής