Τελ. ενημέρωση:

   14-Sep-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2016, 624-629

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σακχαρώδης διαβήτης και νόσοι του παγκρέατος

Α.Κ. Παπαζαφειροπούλου, Α. Τρικκαλινού, Α. Μελιδώνης
Α΄ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», Πειραιάς

Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ καταστροφής του παγκρεατικού ιστού και διαταραχών της ομοιοστασίας της γλυκόζης. Επί πλέον, πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες αναδεικνύουν τη σχέση ανάμεσα στον σακχαρώδη διαβήτη και στον παγκρεατικό καρκίνο, καθώς και στην παγκρεατίτιδα. Η θεραπεία του διαβήτη παγκρεατικής αιτιολογίας χρήζει εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης με βάση τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς και τις ιδιότητες των αντιδιαβητικών φαρμάκων.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαταραχή ομοιοστασίας της γλυκόζης, Παγκρεατικός καρκίνος, Παγκρεατίτιδα, Σακχαρώδης διαβήτης.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής