Τελ. ενημέρωση:

   14-Sep-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2016, 671-670

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Αορτοεντερική επικοινωνία ως αιτία αιμορραγίας πεπτικού σε ασθενή
με προκάρδιο άλγος και υπόχρωμη, μικροκυτταρική αναιμία

Ρ. Γιαννάς,1 Σ. Χίνη,1 Χ. Βούλγαρη,1 Κ. Φωτοπούλου,1 Γ. Κοπάδης,2 Π.K. Χατζηγάκης,2 Σ. Παγώνη1
1Γ΄ Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
2Αγγειοχειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Παρουσιάζεται άνδρας, ηλικίας 83 ετών, ο οποίος αρχικά προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου μας λόγω προκάρδιου άλγους και εισήχθη για διερεύνηση αναιμίας. Δεν υπήρχε αναφερόμενη μέλαινα κένωση ή αιματέμεση πριν από την εισαγωγή και η δακτυλική εξέταση του ασθενούς ήταν αρνητική. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας νοσηλείας του παρουσίασε μαζική αιματέμεση. Ο ασθενής είχε στο ιστορικό του χειρουργηθέν ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Διενεργήθηκε επείγουσα αξονική αγγειογραφία κοιλίας (CTA) και διαπιστώθηκε αορτοεντερική επικοινωνία. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ενδαγγειακή αποκατάσταση και έλαβε εξιτήριο 14 ημέρες μετά.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμορραγία πεπτικού, Αναιμία, Ανεύρυσμα, Αορτοεντερικό συρίγγιο, Ενδαγγειακή αποκατάσταση, Προκάρδιο άλγος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής