Τελ. ενημέρωση:

   15-Sep-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2016, 680-688

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ηθικά ζητήματα στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Δ. Φράγκου,1 Π. Γαλάνης2
1Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η ανάπτυξη της Γενετικής, της Βιοτεχνολογίας και της Βιοϊατρικής οδήγησαν στην ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα υπογονιμότητας να αποκτήσουν παιδί. Στην περίπτωση αυτή, όμως, ανακύπτουν και ποικίλα ηθικά θέματα και αναπτύσσεται ένα ευρύ πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ επιστημόνων υγείας, νομικών, κοινωνιολόγων και θεολόγων. Αναλυτικότερα, τα ηθικά θέματα περιλαμβάνουν το ηλικιακό όριο στο οποίο μια γυναίκα μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της τεκνοποίησης, καθώς και αν ομοφυλόφιλα ζευγάρια και μονογονεϊκές οικογένειες έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν παιδί. Επί πλέον, ζητήματα προκύπτουν από την παρένθετη μητρότητα και τη δωρεά γενετικού υλικού, από την ανάμειξη δηλαδή τρίτου προσώπου στην αναπαραγωγική διαδικασία. Ηθικά θέματα αναδύονται και από την κρυοσυντήρηση εμβρύων και τη χρήση τους για ερευνητικούς σκοπούς, τη μεταθανάτια υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τις απόψεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία αποδέχεται μόνο την ομόλογη εξωσωματική γονιμοποίηση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι μια διαδικασία άμεσα εξαρτημένη από τις επιστημονικές ανακαλύψεις, όπου η δημιουργία του ανθρώπου πραγματοποιείται στο απρόσωπο εργαστήριο, αντικαθιστώντας την ψυχοσωματική επαφή δύο ανθρώπων, η οποία αποτελεί τη φυσική διαδικασία της ανθρώπινης αναπαραγωγής. Έτσι, ανακύπτουν και ηθικά ζητήματα τα οποία δεν αφορούν μόνο στα άτομα, αλλά και στους επαγγελματίες υγείας που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται ως προς μια πράξη ή παράλειψη. Στην περίπτωση αυτή, είναι αναγκαία η θέσπιση ενός ενιαίου νομικού πλαισίου που να στηρίζεται στις βασικές αρχές για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και να εναρμονίζει το ατομικό με το συλλογικό συμφέρον.

Λέξεις ευρετηρίου: Ηθικά ζητήματα, Ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Κρυοσυντήρηση εμβρύων, Ορθόδοξη Εκκλησία, Παρένθετη μητρότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής