Τελ. ενημέρωση:

   15-Sep-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2016, 699-907

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η εφαρμογή της στρατηγικής των «γαλάζιων ωκεανών» στην υγεία

Α. Μουρτζίκου,1 Μ. Σταμούλη,2 Π. Χήτου,3 Ε. Αθανασιάδη,1 Α. Πουλιάκης1
1Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Χαϊδάρι
2Βιοχημικό και Βιοπαθολογικό Εργαστήριο, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα
3GlaxoSmithKline Ελλάδας, Αθήνα

Η δημιουργία ενός «γαλάζιου ωκεανού» είναι μια δυναμική διαδικασία επιχειρησιακής στρατηγικής. Η στρατηγική των «γαλάζιων ωκεανών» προσπαθεί να δημιουργήσει ζήτηση μέσω μιας θεαματικής βελτίωσης της αξίας για τους αγοραστές, σε προσιτή τιμή. Η τιμή μειώνεται για να προσελκυστεί μεγαλύτερος αριθμός πελατών στη νέα αγορά, ενώ, ταυτόχρονα, η ποσότητα των πωληθέντων προϊόντων αυξάνεται καθώς το όνομα της εταιρείας καθίσταται πιο εύκολα αναγνωρίσιμο και συνώνυμο της εξαιρετικά βελτιωμένης αξίας. Η ικανότητα του ανθρώπου να δημιουργεί νέους κλάδους φαίνεται σαφώς από την αλλαγή του συστήματος ταξινόμησης των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας SIC (Standard Industrial Classification), το οποίο εξέδιδε η στατιστική υπηρεσία των ΗΠΑ και αντικαταστάθηκε από το NAICS (North America Industry Classification Standard). Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη δημιουργία των «γαλάζιων ωκεανών» φανερώνουν το γεγονός ότι μπορούν να επηρεάζουν τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Η δυναμική της αγοράς για την αξιακή καινοτομία διαφέρει ριζικά από τη συνήθη πρακτική της τεχνολογικής καινοτομίας. Η αξιακή καινοτομία αυξάνει ριζικά την ελκυστικότητα του προϊόντος. Διεθνώς, υπάρχουν ήδη πολλά παραδείγματα εφαρμογής των «γαλάζιων ωκεανών» σε τομείς της υγείας, από φαρμακευτικές εταιρείες με καινοτόμα προϊόντα, αλλά και νοσηλευτικούς οργανισμούς διάγνωσης-θεραπείας-αποκατάστασης ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιακή καινοτομία, Στρατηγική «γαλάζιων ωκεανών», Στρατηγικός σχεδιασμός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής